KS

Áp dụng định mức khảo sát 1354 cho các công tác Thí nghiệm trong phòng

Ngày 28/12/2016 Bộ xây dựng ban hành Quyết định số: 1354/QĐ-BXD V/v công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng. I. Hướng dẫn của QĐ 1354: – Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng kèm theo Quyết định này …

Vatlieuxaydung

Áp dụng định mức sử dụng vật liệu 1329 trong trường hợp nào

Ngày 19 tháng 12 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BXD về việc “Công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng“,văn bản có hiểu lực từ ngày ban hành. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là phải áp dụng văn bản nào để lập dự toán xây …

phanmem

Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và Phần lắp đặt (bổ sung) năm 2017

Ngày 04/04/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và Quyết định số 236/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (bổ sung) để các cơ quan, tổ chức, …

da-nang-libra-travel

Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016 theo các quyết định số 9072/QĐ-UBND, 9073/QĐ-UBND, 9074/QĐ-UBND, 9075/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Ngày 29/12/2016 UBND thành phố Đà Nẵng công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm các quyết định Quyết định 9072/QĐ-UBND  về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt Quyết định 9073/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng …

Đienbien

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Điện Biên năm 2017

Ngày 16/02/2017 Sở xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 130/QĐ-SXD; 131/QĐ-SXD; 128/QĐ-SXD về việc Công bố bộ đơn giá XDCT và Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ : – Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng …

Quyết định 789/QĐ-UBND

HỆ THỐNG VĂN BẢN NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2017

STT Số hiệu văn bản Nội dung văn bản Ngày hiệu lực VB thay thế 1 Quyết định 706/QĐ-BXD Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 30/6/2017 QĐ 1161/2015 QĐ-BXD 2 Quyết định 451/QĐ-BXD Công bố Hướng dẫn …

VLXD

Thông báo giá vật liệu Xây dựng mới nhất: 63 tỉnh/thành phố

Để lập dự toán chúng ta phải đọc và tìm hiểu rất nhiều các Văn bản chuyên nghành xây dựng. Chúng ta còn phải cập nhật các bộ Định mức chuyên nghành để đưa các công việc từ bản vẽ vào công tác lập dự toán. Sau đó ta phải điều chỉnh Vật liệu, Nhân …

phan-mem-du-toan-lap-du-toan-cong-trinh-hang-dau

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng. Quyết định này thay thế văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017. Tập Định mức dự toán …

1

Công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

Ngày 21/12/2016, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 4970/QĐ-BCT về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số …