Dễ dàng tuỳ chỉnh

Phần mềm dự toán Escon 15.

Dễ dàng lưu công tác, nhóm công tác thường dùng và chia sẻ cho nhiều đồng nghiệp, cho nhiều công trình khác khi lập dự toán.