Hướng dẫn tính đơn giá nhân công theo QĐ 688/2017 và đơn giá ca máy QĐ 689/2017 trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phần mềm dự toán xây dựng, dự toán ESCON 15 đã cập nhật các Quyết định 688/2017 về đơn giá nhân công, Quyết định 689/2017 về đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội từ đầu tháng 02/2017

Thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngảy 23/05/2015 của Chính Phủ cho công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đầu tháng 02/2017 UBND TP Hà Nội ban hành các Quyết định số 688/QĐ-UBND và số 689/QĐ-UBND về đơn giá nhân công, đơn giá ca máy, thiết bị đối với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực xây dựng, trên cơ sở áp dụng đơn giá xây dựng Hà Nội trên địa bàn thành phố.

>> Xem thêm:  Các văn bản liên quan Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

I. Quyết định số 688/QĐ-UBND về Đơn giá nhân công từ tháng 02/2017:

Ngày 09/02/2017 UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về công bố đơn giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

Quyet-dinh-688-2017-ha-noi-ve-don-gia-nhan-cong     Quyết định có hiệu lực cho việc lập dự toán công trình, các công trình xây dựng từ ngày 09/02/2017 trên phạm vi Tp. Hà Nội.

>> Xem nội dung QĐ 688/QĐ-UBND  Tại đây

 Lưu ý:

*Giá nhân công bình quân thị trường địa bàn các quận và huyện Thanh Trì, Gia Lâm:

– Lao động phổ thông 4.146.0795 đồng/26 ngày công (1 ngày công là 8 giờ).
– Lao động có tay nghề trung bình và khá là 5.441.737 đồng.
– Lao động có tay nghề giỏi là 6.882.124 đồng.

*Giá nhân công bình quân thị trường địa bàn các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ, Đan Phượng và thị xã Sơn Tây:

– Lao động phổ thông là 4.071.960 đồng.
– Lao động có tay nghề trung bình và khá là 5.067.795 đồng.
– Lao động có tay nghề giỏi là 6.322.255 đồng.

*Giá nhân công bình quân thị trường địa bàn các huyện còn lại như: Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ba Vì, Phúc Thọ, Ứng Hòa:

– Lao động phổ thông là 3.564.769 đồng.
– Lao động có tay nghề trung bình và khá là 4.045.369 đồng.
– Lao động có tay nghề giỏi là 5.305.581 đồng.

Chủ đầu tư căn cứ đặc điểm, điều kiện cụ thể của công trình để khảo sát, xác định đơn giá nhân công thị trường, tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của việc tính toán hoặc tham khảo giá nhân công thị trường tại quyết định này để quyết định việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định Số 7414/QĐ-UBND ngày 31/5/2015 của UBND TP. Đối với các công trình chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán theo các tập đơn giá xây dựng do UBND TP công bố hoặc theo giá nhân công thị trường do cơ quan thẩm quyền công bố nhưng đến thời điểm quyết định này có hiệu lực chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu thì Chủ đầu tư quyết định lập và điều chỉnh dự toán trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực hoặc tham khảo giá nhân công tại quyết định này và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của việc quyết định áp dụng.

Đối với công trình đã mở thầu hoặc chỉ định thầu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì tiến hành theo các nội dung đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh được thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

II. Quyết định số 689/QĐ-UBND về Đơn giá ca máy, thiết bị từ tháng 02/2017:

Ngày 09/02/2017 UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về công bố đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

Quyet-dinh-689-2017-ha-noi-ve-don-gia-ca-may-thiet-bi     Quyết định có hiệu lực cho việc lập dự toán công trình, các công trình xây dựng từ ngày 09/02/2017 trên phạm vi Tp. Hà Nội.

     >> Xem nội dung QĐ 689/QĐ-UBND  Tại đây

 Lưu ý:

Chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo đơn giá xây dựng Hà Nội, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo quy định làm cơ sở lập dự toán xây dựng, xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn Tp. Hà Nội.

Trường hợp các loại máy và thiết bị thi công xây dựng không có trong công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình căn cứ theo phương pháp xác định đơn giá ca máy, thiết bị xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, làm cơ sở xác định dự toán xây dựng, tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

Đối với các công trình chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán theo các tập đơn giá xây dựng Hà Nội do UBND thành phố công bố nhưng đến thời điểm quyết định này có hiệu lực chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu thì chủ đầu tư quyết định lập và điều chỉnh dự toán. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của công trình được xác định phù hợp với thiết kế tổ chức xây dựng, biện pháp tổ chức thi công xây dựng, loại máy thi công xây dựng (hoặc dự kiến) sử dụng để thi công xây dựng công trình, tiến độ thi công xây dựng công trình và mặt bằng giá tại khu vực xây dựng công trình.

Đối với công trình đã mở thầu hoặc chỉ định thầu trước thời điểm quyết định này có hiệu lực thì tiến hành theo các nội dung đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh được thực hiện theo các nội dung quy định tại hợp đồng và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

III. Áp dụng các QĐ 688, 689/QD-UBND trên để lập dự toán trên phần mềm dự toán xây dựng, dự toán Escon:

1. Cập nhập dữ liệu:  Trong phần mềm dự toán Escon, để tính đơn giá nhân công theo QĐ 688/QĐ-UBNN thực hiện các bước:

B1: Ở mục lựa chọn đơn giá click vào Tải thêm đơn giá (Ta có thể vào công cụ chọn cập nhật dữ liệu)

B2: Trong mục cập nhật dữ liệu ta chọn “Dữ liệu khác”, kéo xuống tick chọn “Lương tối thiểu vùng TT05.mdb” để cập nhật lương nhân công theo QĐ 688/QĐ-UBNN.

B3: Trong mục cập nhật dữ liệu ta chọn “Bảng giá”, kéo xuống Hà Nội và tick chọn “GCM_HaNoi689_2017″ để tải bảng giá ca máy, thiết bị theo QĐ 689/QĐ-UBNN.

B3: Chọn Tải về để cập nhật dữ liệu đã chọn.

Tai-don-gia-nhan-cong-ha-noi-gia-ca-may-thiet-bi-2017Tải đơn giá nhân công, giá ca máy, thiết bị Hà Nội theo QĐ 688, QĐ 689 vào phần mềm dự toán Escon 15.

2. Tính đơn giá nhân công theo QĐ 688/QĐ-UBNN

B1: Ở bảng giá vật tư ta cần chọn phương pháp tính nhân công là  “Tính trực tiếp”

B2: Chuyển sheet “Giá nhân công”  – Kích vào tra cứu mức lương => Chọn Hà Nội => Kích chọn Quận/Huyện click vào đồng ý để áp đơn giá nhân công tương ứng với vùng bạn lập dự toán.

Tra-cuu-muc-luong-chi-phi-nhan-cong-ha-noi-2017-trong-phan-mem-du-toanTra cứu mức lương, xác định chi phí nhân công theo QĐ 688 trong phần mềm dự toán.

3. Tính giá ca máy

* Trường hợp 1: Lắp giá trực tiếp

B1: Ở bảng giá vật tư ta chọn phương pháp tính giá CM là “Nhập trực tiếp”

B2: Chọn bảng giá => Chọn Hà Nội => Bảng giá chung => Tick chọn GCM_HaNoi689_2017 để áp bảng giá ca máy theo QĐ 689.

Chon-gia-ca-may-gia-xang-dau-ha-noi-2017Chọn bảng giá ca máy, chi phí thiết bị thi công theo QĐ 689 trong phần mềm dự toán.

* Trường hợp 2: Tính bù giá nhân công nhiên liệu

B1: Ở bảng giá vật tư ta chọn phương pháp tính giá CM là “Bù giá nhân công, nhiên liệu”

B2: Ở sheet “NCLM gốc và NCLM hiện tại” tick vào nhập trực tiếp (Tham khảo giá NCLM theo bảng giá máy 689)

B3: Ở sheet “PT bù giá” nhập giá nhiên liệu gốc theo bảng giá máy 689 và giá nhiên liệu hiện tại

B4: Ở sheet “TH bù giá máy” Lắp giá bù thời điểm là GCM_HaNoi689_2017

==> Xem video hướng dẫn tại đây 

* Sử dụng phiên bản Phần mềm dự toán Escon 15 miễn phí:  Hỗ trợ cho học tập, nghiên cứu trong công tác lập dự toán xây dựng, lập hồ sơ đấu thầu công trình.

* Phần mềm dự toán Escon 15 đã cập nhật đầy đủ các định mức xây dựng công trình và định mức Ngành mới nhất.

=> Giúp cho phần mềm dự toán thực hiện đầy đủ các tính năng theo các định mức mới, luôn cập nhật  bổ xung theo các văn bản, thông tư hướng dẫn mới nhất của Bộ Xây Dựng và các địa phương.

phan-mem-du-toan-lap-du-toan-cong-trinh-hang-dauPhần mềm dự toán xây dựng Escon luôn cập nhật các định mức, thông tư, các văn bản hướng dẫn mới nhất.

* Phần mềm dự toán xây dựng Escon luôn bổ xung thêm các tính năng mới của phần mềm dự toán trong tính dự toán, dự thầu, quyết toán, sử dụng các bộ đơn giá vật liệu mới nhất 2016 như: đơn giá xây dựng Hà Nội, đơn giá xây dựng tp. Hồ Chí Minh, …

 Một số Thông tư mới nhất đã cập nhật vào Phần mềm dự toán xây dựng Escon:

– Thông tư số 05/2016/TT-BXD, hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

– Thông tư số 06/2016/TT-BXD, hướng dẫn xác định Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về cấp phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

– Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

– Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

– Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

– Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

* Phiên bản phần mềm dự toán miễn phí, hỗ trợ thử nghiệm có đầy đủ các chức năng của phần mềm dự toán công trình Escon 15 với giới hạn số công tác khi lập hồ sơ dự toán.

Tải phiên bản phần mềm dự toán miễn phí Escon 15 Tại đây

>> Xem thêm:  Cập nhật văn bản hướng dẫn thông tư 05/2016/TT-BXD.