Hướng dẫn cập nhập thông tư 06 /2016 trên phần mềm dự toán Escon

Cập nhật thông tư 06/2016 trên phần mềm dự toán xây dựng Escon 15

Ngày 10/03/2016 Bộ Xây Dựng ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2016.

Phần mềm Dự toán ESCON 15 đã cập nhật ngay thông tư 06 /2016/TT-BXD (TT 06/2016)  cho công tác Xác định và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hỗ trợ cho công tác lập dự toán chi phí xây dựng, lập hồ sơ đấu thầu dự án các công trình xây dựng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách.

Việc tính toán Chi phí xây dựng theo thông tư 06 – 2016  khác so với Thông tư cũ 04/2010/TT-BXD ở một số điểm chính sau:

+   Chi phí xây dựng công trình không có 2 chi phí: Trực tiếp phí khác và Chi phí lán trại nhà tạm điều hành thi công. Hai chi phí này được tính toán ở chi phí Hạng mục chung và nằm trong Chi phí khác (Gk)

+   Chi phí chung vẫn được tính trên Chi phí trực tiếp (T) nhưng định mức (Tỷ lệ %) của nó lại phải tính toán nội suy dựa trên tổng Chi phí xây dựng trước thuế (G) trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của cả dự án xây dựng công trình.

Trong khi Chi phí xây dựng trước thuế (G) = T + C + TL, nghĩa là G bao gồm chi phí chung C. Vì C đang phải xác định tỷ lệ % nên G chưa biết. Điều này dẫn đến việc nội suy dựa trên G chưa biết là vô cùng khó khăn.

+ Thêm các bảng biểu tính toán như : Hạng mục chung, Dự phòng, Dự toán gói thầu …

THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN công trình ESCON:
Để áp dụng thông tư 06 trên phần mềm Dự toán xây dựng ESCON chúng ta làm các bước sau:
+ Bước 1: Cập nhật phần mềm dự toán Escon : Vào menu Công cụ –> ‘Cập nhật Dự toán phiên bản mới nhất phần mềm dự toán Escon’
Cap-nhat-thong-tu-06-2016-h1Chọn chức năng cập nhật thông tư 06 /2016/TT-BXD
+ Bước 2: Tạo công trình xây dựng mới hoặc mở các công trình cũ.
+ Bước 3: Vào bảng THKPHM => Chọn mẫu TT06/2016 Chon-cac-mau-thong-tu-06-2016-h2Chọn các hạng mục trong các mẫu theo thông tư 06 /2016.
+ Bước 4: Ở bảng THKPHM => Click và tra hệ số => Chọn tra hệ số chi phí chung => Chọn Loại công trình tương ứng
Tra-he-so-thong-tu-06-2016-h3Chọn các hệ số Chi phí chung theo thông tư 06 /2016/TT-BXD
+ Bước 5: Để phần mềm tự nội suy chi phí chung theo Gxd trước thuế được duyệt ta click vào tự động tính Gxd (phần mềm sẽ lấy giá trị Gxd theo giá trị dự toán bạn đang làm) Trường hợp Gxd khác ta có thể nhập trực tiếp giá trị Gxd vào ô “Nhập Gxd (Gnc) trước thuế (trong tổng mức được duyệt).
Noi-suy-gia-xay-dung-theo-thong-tu-06-2016-h4Chọn loại công trình theo thông tư 06 /2016.
Tong-hop-chi-phi-hang-muc-chung-voi-thông-tư-06-h5Tổng hợp chi phí Hạng mục chung theo thông tư 06

–  Các bảng biểu như Chi phí dự phòng, dự toán gói thầu thi công xây dựng được cập nhập đầy đủ.

Du-toan-goi-thau-theo-thong-tu-06-h6

Tổng hợp dự toán gói thầu theo thông tư 06 /2016/TT-BXD

Thông-tư-06-lập-dự-phòng-trượt-giá-dự-toán-công-trình-xây-dựng-h7

Lập dự phòng trượt giá cho toàn dự án trong phần mềm dự toán xây dựng công trình.

 

Phần mềm dự toán công trình Escon 15:

* Phần mềm dự toán Escon 15 đã cập nhật đầy đủ các định mức xây dựng công trình và định mức ngành trên.

Giúp cho phần mềm dự toán công trình thực hiện đầy đủ các tính năng theo các định mức mới nhất và luôn cập nhật  bổ xung theo các văn bản, thông tư hướng dẫn mới của Bộ Xây Dựng.

Phần mềm dự toán xây dựng Escon luôn cập nhật các định mức, thông tư, các văn bản hướng dẫn mới nhất.

* Phần mềm dự toán xây dựng Escon luôn bổ xung thêm các tính năng mới của phần mềm dự toán trong tính dự toán, dự thầu, quyết toán, sử dụng các bộ đơn giá vật liệu mới nhất 2016 như: đơn giá xây dựng Hà Nội, đơn giá xây dựng tp. Hồ Chí Minh, …

 Một số Thông tư mới nhất đã cập nhật vào Phần mềm dự toán xây dựng Escon:

– Thông tư số 05/2016/TT-BXD, hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

– Thông tư số 06/2016/TT-BXD, hướng dẫn xác định Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

* Phiên bản phần mềm dự toán miễn phí, hỗ trợ thử nghiệm có đầy đủ các chức năng của phần mềm dự toán công trình Escon 15 với giới hạn số công tác khi lập hồ sơ dự toán.

Tải phiên bản phần mềm dự toán miễn phí Escon 15 Tại đây.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn lập dự toán theo Thông tư 06 /2016/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon để hiểu rõ hơn cách lập các mẫu biểu mới tại http://cic.com.vn/forums/showthread.php?tid=1829

Liên quan:

– Hướng dẫn thao tác Tính giá ca máy trên phần mềm dự toán ESCON 15.

– Hướng dẫn thao tác Tính giá nhân công trên phần mềm dự toán ESCON 15.

– Hướng dẫn thao tác tính Cước vận chuyển trên phần mềm dự toán ESCON 15.

Xem các bài viết liên quan trên (Video) để có thêm kinh nghiệm sử dụng phần mềm dự toán, lập dự toán công trình

……………………………………………………………………..​………….