mcw800

MCW – Phần mềm tính toán móng cọc

Giá bán: 6,000,000 vnđ

MCW là chương trình tính toán thiết kế và kiểm tra đối với móng cọc đài thấp. Chương trình được xây dựng trên cơ sở  những tiêu chuẩn móng cọc hiện hành  như  Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc 20 TCN 21-86 (nay là TCXD205-98), tiêu chuẩn cọc tiết diện nhỏ, Móng cọc CTFE, Nền và móng… và chạy trên môi trường Windows9x/2000/NT.  Chương trình MCW có giao diện đẹp, trực quan, thuận lợi khi nhập số liệu và tính toán, kết quả tính toán đầy đủ ở cả tệp tin kết quả và bản vẽ thi công móng.

MCW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế móng cọc đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công.

I. CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM

1. Nhập dữ liệu

– Giao diện đồ hoạ tương tác với người sử dụng.

– Môi trường đồ hoạ mô tả một cách trực quan các mũi khoan cơ lý, biểu đồ xuyên tĩnh, biểu đồ xuyên tiêu chuẩn .

– Đầy đủ các loại cọc theo các hình thức thi công khác nhau: cọc đóng, cọc ép, cọc khoan nhồi

– Đầy đủ các chỉ tiêu cơ lý đặc trưng của nền đất thông qua số liệu các mũi khoan khảo sát

2. Phân tích thiết kế

– Phân tích thiét kế theo tiêu chuẩn thiết kế móng cọc của Việt Nam.

– Xác định sức chịu tải của cọc đóng, cọc ép, cọc khoan nhồi theo đất nền, theo xuyên tĩnh (CPT), xuyên tiêu chuẩn (SPT) hay theo thí nghiệm

búa đóng.

– Thiết kế và kiểm tra đài cọc: xác định chiều cao làm việc của đài cọc, diện tích cốt thép trong đài cọc, xác định độ lún tổng thể của đài cọc.

3. Thể hiện kết quả

– Đầy đủ các báo cáo thuyết minh về xác định sức chịu tải của cọc, các kết quả tính toán đài cọc về cường độ, tính toán cốt thép, tính lún của đài cọc.

– Tự động bố trí cọc trong đài cọc.

– Tự động bố trí cốt thép trong đài cọc; cho phép người sử dụng có thể điều chỉnh một cách linh hoạt.

– Bản vẽ đài cọc bao gồm mặt bằng đài cọc, các mặt cắt, biểu đồ tính lún của đài cọc

– Xuất bản vẽ sang môi trường AutoCAD dưới dạng *.DWG.

 

II. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA PHẦN MỀM

1. Nhập dữ liệu với giao diện đồ họa đầy đủ công cụ hỗ trợ

2. Phân tích thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế móng cọc của Việt Nam

 

3. Thể hiện kết quả

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MCW
Bộ cài đặt phần mềm MCW