Bộ cài đặt phần mềm KIW

KIW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu khung thép tiền chế đưa ra kết quả cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật thi công đối với khung thép có các cấu kiện thanh tiết diện chữ I. Đặc biệt KIW có khả năng thiết kế tối ưu đảm bảo điều kiện chịu lực và tiết kiệm vật liệu nhất.

Số lượt tải: 50 Tải về