Tiết kiệm thời gian

Tốc độ xử lý cực nhanh. Chuyển đổi giữa cách tính dự toán theo định mức và đơn giá thuận lợi, nhanh chóng. Tự động nhận dạng mẫu dự toán khi mở file dự toán từ file excel bất kỳ.

Escon đưa vào các gói Giải pháp kết nối : Kết cấu – Bản vẽ – Dự toán tạo thành 1 chu trình khép kín giúp người dùng kiến tạo những sản phẩm công việc tốt – tối ưu về chất lượng và thời gian.