Menu

Áp dụng định mức khảo sát 1354 cho các công tác Thí nghiệm trong phòng

Ngày 28/12/2016 Bộ xây dựng ban hành Quyết định số: 1354/QĐ-BXD V/v công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.

I. Hướng dẫn của QĐ 1354:
- Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Quyết  định  này thay thế văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.

==> Theo hướng dẫn của Quyết định số: 1354/QĐ-BXD nhiều người lập dự toán gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp dụng do bố cục kết cấu 2 bộ định mức này khác nhau. Đặc biệt là việc áp dụng công tác thí nghiệm trong phòng để lập dự toán theo Quyết định số: 1354/QĐ-BXD . Để giải đáp vướng mắc này chúng tôi sẽ hướng dẫn phương pháp áp dụng cho công việc này.

II. So sánh Nội dung của QĐ 1354 và Định mức 1779:
   1. Định mức khảo sát theo QĐ 1354
- Định mức dự toán khảo sát 1354 được trình bày theo nhóm và chia làm 10 chương có nội dung như hình bên dưới

H1: KẾT CẤU ĐỊNH MỨC KHẢO SÁT 1354

   2. Định mức khảo sát theo QĐ 1779

     - Định mức dự toán khảo sát 1779 được chia làm 17 chương có nội dung như hình bên dưới

 

 

H2: KẾT CẤU ĐỊNH MỨC KHẢO SÁT 1779

  ==>> So sánh với bộ định mức 1779 ta thấy không có công tác lấy mẫu đất đá để thí nghiệm trong phòng.

III. Hướng dẫn áp dụng công tác thí nghiệm trong phòng:
  Vụ Kinh tế xây dựng có hướng dẫn áp dụng công tác thí nghiệm trong phòng như sau:
- Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng, không có chương công tác thí nghiệm trong phòng. Chương này được chuyển sang tập Định mức “Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng”. Hiện nay tập “Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng”, Bộ Xây dựng đang thẩm định và chuẩn bị ban hành.
- Trong khi chờ Bộ Xây dựng ban hành tập “Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng”, thì khi thực hiện công tác thí nghiệm trong phòng, bạn có thể vận dụng định mức công tác thí nghiệm trong phòng trong tập Định mức 1779/QĐ-BXD để xác định chi phí cho công tác này.

Kết luận:

- Các công tác khảo sát có trong Định mức khảo sát 1354 thì áp dụng theo Định mức khảo sát 1354. Đối với các công tác khảo sát không có trong Định mức khảo sát 1354 thì tạm thời áp dụng Định mức khảo sát công bố kèm theo Văn bản số1779/BXD-VP ngày 16/8/2007.

- Để áp dụng công tác thí nghiệm trong phòng chúng ta áp dụng mã hiệu theo chương 14 định mức khảo sát 1779. Nếu Bộ xây dựng ban hành Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng thì chúng ta chuyển sang áp dụng theo bộ định mức này cho công tác thí nghiệm trong phòng.

* Sử dụng phiên bản Phần mềm dự toán Escon 15 miễn phí:  Hỗ trợ cho học tập, nghiên cứu trong công tác lập dự toán xây dựng, lập hồ sơ đấu thầu công trình.

>>> Xem thêm: Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD.

* Phần mềm dự toán Escon 15 đã cập nhật đầy đủ các định mức xây dựng công trình và định mức Ngành mới nhất.

=> Giúp cho phần mềm dự toán thực hiện đầy đủ các tính năng theo các định mức mới, luôn cập nhật  bổ xung theo các văn bản, thông tư hướng dẫn mới nhất của Bộ Xây Dựng và các địa phương.

 

phan-mem-du-toan-lap-du-toan-cong-trinh-hang-dau

Phần mềm dự toán xây dựng Escon luôn cập nhật các định mức, thông tư, các văn bản hướng dẫn mới nhất.

* Phần mềm dự toán xây dựng Escon luôn bổ xung thêm các tính năng mới của phần mềm dự toán trong tính dự toán, dự thầu, quyết toán, sử dụng các bộ đơn giá vật liệu mới nhất 2016 như: đơn giá xây dựng Hà Nội, đơn giá xây dựng tp. Hồ Chí Minh, …

 Một số Thông tư mới nhất đã cập nhật vào Phần mềm dự toán xây dựng Escon:

– Thông tư số 05/2016/TT-BXD, hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

– Thông tư số 06/2016/TT-BXD, hướng dẫn xác định Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về cấp phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

– Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

– Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

– Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

– Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Phiên bản phần mềm dự toán miễn phí, hỗ trợ thử nghiệm có đầy đủ các chức năng của phần mềm dự toán công trình Escon 15 với giới hạn số công tác khi lập hồ sơ dự toán.

Tải phiên bản phần mềm dự toán miễn phí Escon 15 Tại đây

>>> Xem thêm:  Các tính năng mới trong phần mềm Dự toán ESCON 15.

//đặt mua