Menu

Áp dụng định mức sử dụng vật liệu 1329 trong trường hợp nào

Ngày 19 tháng 12 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BXD về việc "Công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng",văn bản có hiểu lực từ ngày ban hành. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là phải áp dụng văn bản nào để lập dự toán xây dựng công trình?

Nhiều người vẫn lầm tưởng đây là định mức xây dự toán nên thắc mắc tại sao lại không lấy định mức này để lập dự toán. Để rõ hơn về vấn đề này tôi sẽ giải thích và chia sẻ với các bạn về cách áp dụng định mức này.

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC 1329 

   1. Trong mục thuyết minh và hướng dẫn sử dụng định mức này có nêu rõ: Định mức  sử dụng vật liệu  trong xây dựng  được  sử dụng, tham khảo  làm cơ sở để  lập  định  mức  dự  toán  xây  dựng  công  trình,  lập  kế  hoạch  và  quản  lý  vật  liệu  xây dựng công trình. => Như vậy đây là định mức cơ sở ta phải chờ Bộ xây dựng ban hành các bộ định mức dự toán xây dựng rồi mới dựa vào định mức xây dựng để lập dự toán.

2. Trong Quyết định số 1329/QĐ-BXD công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng không nêu là Quyết định này thay thế văn bản  số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 hướng dẫn về định mức vật tư trong xây dựng => Như vậy để thấy các bộ định mức xây dựng trên cơ sở định mức vật tư 1784 như 1776,1091,1172,588 vẫn áp dụng để lập dự toán.

3. Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau: Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là phải đảm bảo hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường. Do đó, khi nhà nước công bố định mức mới thì phải áp dụng. Định mức công bố kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng là định mức sử dụng vật liệu (định mức cơ sở), không phải là định mức dự toán xây dựng công trình; trường hợp nội dung chi phí trong dự toán yêu cầu áp dụng định mức sử dụng vật liệu thì mới phải áp dụng.

>>> Xem chi tiết tại đây.

>>> Xem thêm sử dụng định mức cấp phối vật liệu bê tông qui định theo công văn số 1329 hay 1776 để lập dự toán.

>>> Xem thêm tổng hợp định mức xây dựng công trình và định mức ngành.

II. KẾT LUẬN:

- Áp dụng định mức dự toán xây dựng để lập dự toán, định mức vật tư là định mức cơ sở ta phải chờ Bộ xây dựng ban hành định mức dự toán xây dựng mới dựa trên định mức cơ sở này thì mới dùng được.

- Trong trường hợp muốn áp dụng định mức vật tư để lập dự toán ta cần phải tính thêm các yếu tố như: Hao hụt vật liệu trong quá trình thi công, Số lần luân chuyển (đối với các vật tư sử dụng nhiều lần như cốp pha...) độ dôi của cát... Như vậy ta sẽ rất mất thời gian để áp 1 mã công tác => Áp dụng định mức dự toán xây dựng cho khỏe.

* Sử dụng phiên bản Phần mềm dự toán Escon 15 miễn phí:  Hỗ trợ cho học tập, nghiên cứu trong công tác lập dự toán xây dựng, lập hồ sơ đấu thầu công trình.

Phần mềm dự toán Escon 15 đã cập nhật đầy đủ các định mức xây dựng công trình và định mức Ngành mới nhất.

=> Giúp cho phần mềm dự toán thực hiện đầy đủ các tính năng theo các định mức mới, luôn cập nhật  bổ xung theo các văn bản, thông tư hướng dẫn mới nhất của Bộ Xây Dựng và các địa phương.

 

phan-mem-du-toan-lap-du-toan-cong-trinh-hang-dau

Phần mềm dự toán xây dựng Escon luôn cập nhật các định mức, thông tư, các văn bản hướng dẫn mới nhất.

* Phần mềm dự toán xây dựng Escon luôn bổ xung thêm các tính năng mới của phần mềm dự toán trong tính dự toán, dự thầu, quyết toán, sử dụng các bộ đơn giá vật liệu mới nhất 2016 như: đơn giá xây dựng Hà Nội, đơn giá xây dựng tp. Hồ Chí Minh, …

 Một số Thông tư mới nhất đã cập nhật vào Phần mềm dự toán xây dựng Escon:

– Thông tư số 05/2016/TT-BXD, hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

– Thông tư số 06/2016/TT-BXD, hướng dẫn xác định Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về cấp phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

– Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

– Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

– Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

– Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Phiên bản phần mềm dự toán miễn phí, hỗ trợ thử nghiệm có đầy đủ các chức năng của phần mềm dự toán công trình Escon 15 với giới hạn số công tác khi lập hồ sơ dự toán.

Tải phiên bản phần mềm dự toán miễn phí Escon 15 Tại đây

>>>>Xem thêm

  1. Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quyết định số 780/qđ-ubnd ngày 27/3/2020 của ubnd tỉnh lào cai về việc công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh lào cai.
  2. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
  3. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  4. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
  5. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
  6. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
  7. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
  8. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
//đặt mua