Menu

Áp dụng QĐ 789/QĐ-UBND - Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2018

Tin mới:  Phần mềm dự toán ESCON đã cập nhật, khai thác sử dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2018.

Ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định 789/QĐ-UBND,  về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2018 bao gồm:

+ Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng;

+ Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt;

+ Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng;

+ Đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa;

+ Đơn giá xây dựng công trình – Phần Thí nghiệm vật liệu xây dựng;

+ Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định 798/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn;

 

Căn cứ xây dựng bộ đơn giá :

1. Chi phí vật liệu:

 • Giá vật liệu trong đơn Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn: Lấy theo công bố số 03/CBGVLXD-SXD ngày 27/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
 • Đối với một số loại vật liệu không có trong công bố thì tạm tính theo giá thị trường; Một số công tác chưa tính vật liệu chính khi tính thì đưa giá vào bổ sung trực tiếp

2. Chi phí nhân công:

 • Chi phí nhân công được xác định theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 11/12/2017. Công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 • Mức lương cơ sở đầu vào tính tại vùng III là 2.438.000 đồng/tháng

3. Chi phí máy thi công:

 • Chi phí sử dụng máy thi công trong Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lạng Sơn: Tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lạng sơn; Công bố kèm theo Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 27/4/2018.

>>>>Xem thêm

 1. Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Văn bản số 263/SXD-KT & VLXD ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông
 2. Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn TP Hà Nội theo Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND tp Hà Nội về việc thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội 
 3. Cập nhật Quyết định 869/QĐ-UBND Tp. Hà Nội về Đơn giá nhân công 2018 trong phần mềm dự toán ESCON.
 4. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
 5. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 6. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
 7. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
 8. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
 9. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
 10. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

 

 

 

//đặt mua