Menu

Áp dụng QĐ 980 – 981/QĐ-UBND – Bộ đơn giá xây dựng công trình địa bàn Tp Hải Phòng 2018

Tin mớiPhần mềm dự toán ESCON đã cập nhật, khai thác sử dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình 2018  trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ngày 07/05/2018, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND và 981/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng: phần sửa chữa và thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Bộ đơn giá  gồm hai phần:

 1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.
 2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng.

Căn cứ xây dựng bộ đơn giá :

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP  ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Định mức phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng theo Văn bản số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng.

 
Nội dung của đơn giá sửa chữa Hải Phòng 2018 ban hành kèm theo Quyết định 980/QĐ-UBND
 1. Chi phí vật liệu:
 • Giá vật liệu trong đơn giá xây dựng công trình Tp. Hải Phòng: tính theo bảng Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo công văn số 162/CV-TTKĐ ngày 21/12/2016 và giá thị trường tại thời điểm lập giá.
 • Đối với một số loại vật liệu khác chưa có giá quy định thì tạm tính theo mức giá thị trường hợp lý.
 • Một số đơn giá công tác xây dựng chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán cần tính toán chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào đơn giá.
 • Đối với một số loại vật liệu không có trong công bố thì tạm tính theo mức giá thị trường hợp lý.
 1. Chi phí nhân công:
 • Chi phí nhân công trong đơn giá được tính theo Văn bản số 3322/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hải Phòng, về công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 • Mức lương cơ sở đầu vào trong Bảng giá nhân công:  2.424.069 đồng/tháng
 1. Chi phí máy thi công:
 • Chi phí sử dụng máy thi công trong Bộ đơn giá xây dựng công trình Tp. Hải Phòng: Tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công bố tại Quyết định 3053/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng.
 • Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu – năng lượng, nhân công điều khiển và định mức chi phí khác.

Toàn bộ các đơn giá nêu trên đã được tích hợp sẵn trong phần mềm dự toán Escon.

Cap-nhat-ESCON-Don-gia-QĐ-980-2018-Hải-Phòng

Cập nhật Bộ đơn giá xây dựng công trình Hải Phòng 2018 theo QĐ 980/QĐ-UBND – QĐ 981/QĐ-UBND

Du-toan-ESCON-Don-gia-xay-dung-cong-trinh-QĐ-980-2018-Hải-Phòng

Lập dự toán hạng mục công trình theo Đơn giá xây dựng Tp Hải Phòng 2018

>>>>Xem thêm

 1. Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai theo Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 trên Phần mềm dự toán Escon
 2. Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn TP Hà Nội theo Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND tp Hà Nội về việc thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội 
 3. Cập nhật Quyết định 869/QĐ-UBND Tp. Hà Nội về Đơn giá nhân công 2018 trong phần mềm dự toán ESCON.
 4. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
 5. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 6. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
 7. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
 8. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
 9. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
 10. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Phiên bản phần mềm dự toán miễn phí, hỗ trợ thử nghiệm có đầy đủ các chức năng của phần mềm dự toán công trình Escon 15 với giới hạn số công tác khi lập hồ sơ dự toán.

Tải phiên bản phần mềm dự toán miễn phí Escon Tại đây

//đặt mua