Menu

Cập nhập văn bản hướng dẫn thông tư 05/2016/TT-BXD

 

STT

Tỉnh/TP Nội dung Download
0 Bộ Xây dựng Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Download
1 An Giang Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang (QĐ số 1172/QĐ-UBND, 1173/QĐ-UBND, 1174/QĐ-UBND, 1175/QĐ-UBND) đã tính đơn giá nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD Download
2 Bà Rịa - Vũng Tàu   Download
3 Bắc Kạn Quyết định số 1187/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Download
4 Bắc Giang Quyết Định 419/QĐ-UBND công bố Đơn giá nhân công trong Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
5 Bạc Liêu Công văn số 443/SXD-QLXD ngày 17/6/2016 của Sở Xây dựng v/v công bố giá nhân công, ca máy xây dựng 5 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Download
6 Bắc Ninh Công văn số 02/HD-SXD ngày 23/05/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Download
7 Bến Tre Quyết định số 2303/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.- Quyết định số 2304/QĐ-UBND về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bến Tre.- Quyết định số 2305/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần Xây dựng (Tập 1).- Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Phần Xây dựng (Tập 2).

- Quyết định số 2307/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần Khảo sát xây dựng.

- Quyết định số 2308/QĐ-UBND về việc bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần sửa chữa.

- Quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần Lắp đặt.

- Quyết định số 2310/QĐ-UBND về việc bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần Bưu chính, viễn thông

Download
8 Bình Định Văn bản số 4941/UBND-KTN ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần khảo sát Văn bản số 4942/UBND-KTN ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) Văn bản số 4943/UBND-KTN ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) Download
9 Bình Dương Công văn số 2945/UBND-KTN ngày 17/08/2016 v/v xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Download
10 Bình Phước Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình Download
11 Bình Thuận Công văn số 1382/UBND-ĐTQH ngày 28/04/2016 v/v mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựngLưu ý: Bộ đơn giá xây dựng công trình Bình Thuận ban hành kèo theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 16/05/2016 đã tính đơn giá nhân công qui định theo TT số 05/2016/TT-BXD Download
12 Cà Mau Quyết định số 99/QĐ-SXD ngày 24/01/2017 công bố đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau Download
13 Cần Thơ Công văn số 1484/SXD-QLXD ngày 27/05/2016 hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng và điều chỉnh giá một số công tác trong đơn giá sửa chữa Download
14 Cao Bằng Công văn số 1030/UBND-XD ngày 09/05/2016 v/v xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Download
15 Đà Nẵng Công văn số 107/TB-UBND ngày 15/07/2016 Thông báo v/v áp dụng Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng Download
16 Đắk Nông Công văn số 437/SXD-KT ngày 29/04/2016 v/v công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Download
17 Đắk Lắk Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/04/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (TT số 01/2015/TT-BXD) Download
18 Điện Biên Công văn số 421/SXD-KTXDTH ngày 05/05/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
19 Đồng Nai Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai (QĐ số 1901/QĐ-UBND, 1902/QĐ-UBND, 1903/QĐ-UBND, 1904/QĐ-UBND) đã tính đơn giá nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD Download
20 Đồng Tháp Công văn số 130/UBND-KTN ngày 10/03/2016 v/v điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (TT số 01/2015/TT-BXD ) Download
21 Gia Lai Công văn số 170/HD-SXD ngày 15/03/2016 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương khảo sát thực tế làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (TT số 01/2015/TT-BXD) Download
22 Hà Giang Công văn số 694/UBND-XD ngày 22/03/2016 v/v công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tình Hà Giang (TT số 01/2015/TT-BXD) Download
23 Hà Nam Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 25/05/2016 phần phụ lục: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam Download
24 Hà Nội Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 9/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Hà Nội Download
25 Hà Tĩnh Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh công bố kèm theo QĐ số 41/QĐ-SXD ngày 10/05/2016 đã tính đơn giá nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD Download
26 Hải Dương Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/07/2016 v/v quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải DươngLưu ý: Ngày 23/08/2016 tỉnh Hải Dương đã công bố đơn giá xây dựng công trình năm 2016 Download
27 Hải Phòng Quyết định số 3322/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 v/v công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng Download
28 Hậu Giang   Download
29 Hồ Chí Minh 1. Công văn số 7322/SXD-KTXD ngày 06/05/2016 v/v thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng2. Đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh công bố kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 đã tính đơn giá nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD3. Công văn số 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/07/2016 v/v hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND Download
30 Hòa Bình Công văn số 1514/HD-SXD ngày 22/08/2016 v/v hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Download
31 Hưng Yên Công văn số 284/SXD-KTXD&VLXD ngày 28/06/2016 v/v hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Download
32 Khánh Hòa Quyết định số 2242 ngày 07/08/2017 về việc ban hành hệ số điều chỉnh dự toán trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Thông tư số 05/2016 của Bộ Xây dựng Download
33 Kiên Giang   Download
34 Kon Tum   Download
35 Lai Châu Công văn số 1175/UBND-XD Áp dụng đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu Download
36 Lâm Đồng 1. Công văn số 2520/UBND-KH ngày 12/05/2016 v/v áp dụng đơn giá nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm đồng2. Công văn số 1386/TB-SXD ngày 12/10/2016 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng3. Công văn số 1364/SXD-KT&VLXD ngày 10/10/2016 công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm ĐồngPhụ lục 1: 1364-SXD-KT&VLXD-10-10-2016-phu-luc-1-Bang-don-gia-nhan-cong

Phụ lục 2: 1364-SXD-KT&VLXD-10-10-2016-phu-luc-2-Bang-gia-ca-may-thiet-bi-thi-cong

Download
37 Lạng sơn  Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Download
38 Lào Cai QĐ số 1256/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào cai Download
39 Long An Công văn số 2050/SXD-KTXD ngày 27/07/2016 v/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong xây dựng công trình Download
40 Nam Định Công văn số 493SXD-QLHĐXD ngày 20/06/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Download
41 Nghệ An Công văn số 1891/SXD-KTKH ngày 23/08/2016 v/v công bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD Download
42 Ninh Bình Công văn số 631/SXD-KT&VLXD ngày 15/06/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
43 Ninh Thuận Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 09/06/2016 công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nình Thuận Download
44 Phú Thọ   Download
45 Phú Yên Công văn số 142/TB-SXD ngày 05/05/2016 thông báo hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên Download
46 Quảng Bình   Download
47 Quảng Nam   Download
48 Quảng Ngãi Công văn số 2296/UBND-CNXD ngày 13/05/2016 v/v xác định mức lương đầu vào làm cơ sở công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Download
49 Quảng Ninh   Download
50 Quảng Trị Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 30/05/2016 công bố bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Download
51 Sóc Trăng Công văn số 1052/UBND-TH ngày 05/08/2016 về việc công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Download
52 Sơn La Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 03/08/2016 v/v công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La Download
53 Tây Ninh QĐ số 2966/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Download
54 Thái Bình Quyết định số 45/QĐ-SXD ngày 28/04/2016 công bố bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình Download
55 Thái Nguyên Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 27/06/2016 v/v công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Download
56 Thanh Hóa Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (TT số 01/2015/TT-BXD)Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/08/2016 v/v công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa Download
57 Thừa Thiên – Huế   Download
58 Tiền Giang 1. QĐ số 2046/QĐ-UBND ngày 15/07/2016 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang2. QĐ số 2047/QĐ-UBND ngày 15/07/2016 công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng3. Công văn số 901/SXD-KH ngày 29/07/2016 hướng dẫn xác định chi phí xây dựng công trình (Từ ngày 01/08/2016 sử dụng định mức do BXD công bố để lập dự toán, không sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình do địa phương công bố). Download
59 Trà Vinh   Download
60 Tuyên Quang Văn bản số: 189/SXD-KT&VLXD ngày 22/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Download
61 Vĩnh Long   Download
62 Vĩnh Phúc Quyết định số 1504/QD-UBND ngày 29/04/2016 v/v công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Download
63 Yên Bái Công văn số 1244/UBND-XD ngày 16/06/2016 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái Download
64 Tập đoàn điện lực Việt Nam   Download

 

 

 

 

//đặt mua