Menu

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Điện Biên năm 2017

Ngày 16/02/2017 Sở xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 130/QĐ-SXD131/QĐ-SXD128/QĐ-SXD về việc Công bố bộ đơn giá XDCT và Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên

CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ :

– Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

– Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

– Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

– Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng.

– Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) 1172/QDBXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây Dựng.

– Quyết Định 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 Về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

– Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;

– Căn cứ vào Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/11/2012 và Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (sửa đổi và bổ xung);

– Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát Xây dựng;

- Định mức dịch vụ công ích 591,592,593,594/2014;

- Đơn giá xây dựng cơ bản áp dụng mức lương Vùng 3: 2.050.000 đ/tháng - áp dụng TT05/2016

==>Toàn bộ các bộ đơn giá nêu trên đã được tích hợp sẵn trong phần mềm dự toán Escon.

Cập nhật đơn giá

Với đầy đủ các tính năng của một phần mềm dự toán, đáp ứng được hoàn toàn việc lập dự toán của Điện Biên như: Tính cước vận chuyển(Cơ giới, thủ công) Tính Bù giá ca máy . Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục thể hiện chi tiết phần bù (Bù cước vận chuyển, Bù nhân công, Bù giá ca máy giữa các vùng theo giá ca máy, bù chênh lệch nhân công, bù giá nhiên liệu…)

Quý khách muốn đăng ký sử dụng vui lòng click vào đây để tải về (hoàn toàn Miễn phí)

Link xem video hướng dẫn phần mềm dự toán Escon

Chi tiết vui lòng liên hệ

Mr. Quang: 0908.366.986 – 0967.33.13.69

https://www.facebook.com/cic.com.vn

 

//đặt mua