Menu

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2017

Ngày 31/07/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND; 3424/QĐ-UBND; 3425/QĐ-UBND; Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá XDCT Phần khảo sát, phần Sửa chữa và phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình, Phần Khảo Sát trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ :

 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

– Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

– Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát công bố kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây Dựng.
– Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần sửa chữa công bố kèm theo văn bản số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây Dựng.

– Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1780/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây Dựng.
– Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 28/04/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư Xây dựng trên địa bản tỉnh Lào Cai;

– Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 29/07/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bản tỉnh Lào Cai;

– Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào cai thời điểm Quý II/2017;

==>Toàn bộ các bộ đơn giá nêu trên đã được tích hợp sẵn trong phần mềm dự toán Escon.

CẬP NHẬT ĐƠN GIÁ MỚI

CHỌN ĐƠN GIÁ

Với đầy đủ các tính năng của một phần mềm dự toán, đáp ứng được hoàn toàn việc lập dự toán của Điện Biên như: Tính cước vận chuyển(Cơ giới, thủ công) Tính Bù giá ca máy . Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục thể hiện chi tiết phần bù (Bù cước vận chuyển, Bù nhân công, Bù giá ca máy giữa các vùng theo giá ca máy, bù chênh lệch nhân công, bù giá nhiên liệu…)

Quý khách muốn đăng ký sử dụng vui lòng click vào đây để tải về (Hoàn toàn miễn phí)

Link xem video hướng dẫn phần mềm dự toán Escon

//đặt mua