Menu

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng. Quyết định này thay thế văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017.

Tập Định mức dự toán khảo sát xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác, gồm 10 chương:

Chương 1: Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệmChương 2: Công tác thăm dò địa vật lýChương 3: Công tác khoan

Chương 4: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan

Chương 5: Công tác thí nghiệm tại hiện trường

Chương 6: Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng

Chương 7: Công tác đo khống chế cao

Chương 8: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình

Chương 9: Công tác số hóa bản đồ

Chương 10: Công tác đo vẽ bản đồ.

>>> Chi tiết Quyết định 1354/QĐ-BXD:  Tải QĐ tại đây

Để cập nhập định mức Dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát theo QĐ 1354 trên phần mềm Escon ta làm như sau:

B1: Click vào tải thêm đơn giá

B2: Chọn Định mức khảo sát

B3: Click vào tải về để cập nhật đơn giá khảo sát

Quý khách muốn đăng ký sử dụng phần mềm dự toán Escon vui lòng click vào đây để tải về (hoàn toàn Miễn phí).

 

>>> Xem thêm:   Link xem video hướng dẫn phần mềm dự toán Escon

>>> Xem thêm:   Các tính năng mới của phần mềm dự toán công trình ESCON 15.

 

 

//đặt mua