Menu

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 703/SXD-KT&QLHĐXD

I. Cơ sở ban hành Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2022:

 • Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
 • Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông V/v ủy quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công;
 • Căn cứ Công văn số 671/SXD-KT&QLHĐXD ngày 21/4/2022 của Sở Xây dựng Đắk Nông V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022;
 • Thông cáo báo chí số 11/2022/PLX-TCBC ngày 21/4/2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)về việc điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 21/4/2022;
 • Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện;
 • Căn cứ các số liệu và tài liệu thu thập để tham khảo trong việc tính toán.

/upload/images/huynhthai/dak-nong-703-2.png

II. Quyết định 703/SXD-KT&QLHĐXD về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2022:

 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là bảng giá ca máy) được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Nguyên giá máy và thiết bị xây dựng tham khảo tại Mục V, Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Danh mục máy; các định mức khấu hao; sửa chữa; tiêu hao nhiên liệu; số ca năm; thành phần; cấp bậc; số lượng thợ điều khiển máy; được xác định theo Mục V, Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Chi phí nhiên liệu, năng lượng: 
  • Giá điện (bình quân): 1.864 đ/kwh
  • Xăng RON 92        : 25.155 đồng/lít
  • Dầu diesel (0,05S) : 23.500 đồng/lít
  • Dầu mazut (3S)     : 20.536 đồng/lít
 • Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2022 được áp dụng kể từ ngày công bố 27/04/2022.
   

III. Hướng dẫn Cập nhật Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2022 trên dự toán ESCON:

3.1 Cập nhật Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 703/SXD-KT&QLHĐXD

Bạn vào (1) Công Cụ, (2) chọn Cập nhật dữ liệu, (3) tại mục Bảng giá, (4) Nhập Đắk Nông vào ô tìm kiếm, (6) Chọn GCM_703_2022_DakNong_V3 và GCM_703_2022_DakNong_V4, và (7) Chọn Tải về .

/upload/images/huynhthai/dak-nong-703.png

 

3.2 Áp dụng Quyết định 703/SXD-KT&QLHĐXD trên dự toán ESCON:

+ Tại GÍA VẬT TƯ, chọn Tính giá CM theo phương pháp Nhập trực tiếp

/upload/images/huynhthai/nhaptructiep-gcm.png

 

Tại Mục Chọn bảng giá, bạn chọn bảng giá Đắk Nông, chọn bảng giá ca máy phù hợp theo  văn bản 703/SXD-KTQLHĐXD, Chọn Đồng ý để Escon tự động ráp giá ca máy tỉnh Đắk Nông năm 2022.

/upload/images/huynhthai/dak-nong-703-gcm.png

-----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Căn cứ Công văn số 671/SXD-KT&QLHĐXD ngày 21/4/2022 của Sở Xây dựng Đắk Nông V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022;
 2. Video hướng dẫn áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon
 3. Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng
 5. Một số thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Email

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua