Menu

Đơn giá Nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2022 theo Quyết định 671/SXD-KT&QLHĐXD

I. Cơ sở ban hành Đơn giá Nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2022:

 • Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
 • Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
 • Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v ủy quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công;

/upload/images/huynhthai/dak-nong-671-2.png

 

II. Quyết định 671/SXD-KT&QLHĐXD về việc Công bố Đơn giá Nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2022:

 • Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được phân nhóm theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD và phân thành 02 vùng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trong đó:Vùng III gồm: Thành phố Gia Nghĩa. Vùng IV gồm: Các huyện còn lại của tỉnh Đắk Nông.
 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố cho bậc bình quân, việc xác định đơn giá nhân công cho từng bậc cụ thể thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Phụ lục số IV Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
 • Đơn giá nhân công xây dựng trên được áp dụng kể từ ngày công bố 21/04/2022.

 

III. Hướng dẫn Cập nhật Đơn giá Nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2022 trên dự toán ESCON:

3.1 Cập nhật Bảng tra mức lương:

Bạn vào (1) Công Cụ, (2) chọn Cập nhật dữ liệu, (3) tại mục Dữ liệu khác, (4) Chọn Bảng tra mức lương, (5) Chọn Tải về.

/upload/images/huynhthai/bang-tra-muc-luong-2022.png

3.2 Áp dụng trên dự toán ESCON:

Tại Bảng Giá Vật Tư, bạn chọn Giá Nhân Công, (2) Chọn Tra cứu mức lương, (3) Chọn Tỉnh Đắk Nông, Quận/Huyện phù hợp và Chọn văn bản 671/SXD-KTQLHĐXD, (4) Chọn Đồng ý để Escon tự động tính đơn giá Nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2022.

/upload/images/huynhthai/dak-nong-671.png

-----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Video hướng dẫn áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon
 2. Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng
 4. Một số thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Email

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

 

//đặt mua