Menu

Đơn giá Nhân công tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2021 và năm 2022 theo Quyết định 406/QĐ-SXD

I. Cơ sở ban hành Đơn giá Nhân công tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2021 và năm 2022:

 • Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
 • Căn cứ Báo cáo số 281221-1/BC-TTGĐ ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, xây dựng Đơn giá nhân công xây dựng Quý IV năm 2021, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
 • Căn cứ Báo cáo số 281221-2/BC-TTGĐ ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc Báo cáo kết quả tính toán Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý IV năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

II. Quyết định 406/QĐ-SXD về việc Công bố Đơn giá Nhân công tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2021 và năm 2022:

 • Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được phân nhóm theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD và phân thành 02 vùng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trong đó:
  • Vùng III gồm: áp dụng đối với địa bàn các thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự (thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp)
  • Vùng IV gồm: áp dụng đối với các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Đồng Tháp;
 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố cho bậc bình quân, việc xác định đơn giá nhân công cho từng bậc cụ thể thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Phụ lục số IV Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
 • Đơn giá nhân công xây dựng trên được áp dụng kể từ ngày công bố.

 

III. Hướng dẫn Cập nhật Đơn giá Nhân công tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2021 và năm 2022 trên dự toán ESCON:

3.1 Cập nhật Bảng tra mức lương:

Bạn vào (1) Công Cụ, (2) chọn Cập nhật dữ liệu, (3) tại mục Dữ liệu khác, (4) Chọn Bảng tra mức lương, (5) Chọn Tải về.

/upload/images/huynhthai/bang-tra-muc-luong-2022.png

3.2 Áp dụng trên dự toán ESCON:

Tại Bảng Giá Vật Tư, bạn chọn Giá Nhân Công, (1) Chọn Tra cứu mức lương, (2) Chọn Tỉnh Đồng Tháp, Quận/Huyện phù hợp và Chọn văn bản 406/QĐ-SXD, (3) Chọn Đồng ý để Escon tự động tính đơn giá Nhân công tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2021 và năm 2022

-----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Video hướng dẫn áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon
 2. Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng
 4. Một số thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Email

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua