Menu

Đơn giá Nhân công tỉnh Long An năm 2022 theo Quyết định 319/QĐ-SXD

I. Cơ sở ban hành Đơn giá Nhân công tỉnh Long An năm 2022:

 • Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
 • Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Long An Về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện công bố đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá nhân công tư vấn xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An;
 • Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 11/2022/HĐTV ngày 31/3/2021 giữa Sở Xây dựng tỉnh Long An với Phân Viện Kinh Tế Xây Dựng Miền Nam,
 • Căn cứ Báo cáo kết quả tính toán, xác định đơn giá nhân công xây dựng, Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Long An của Phân Viện Kinh Tế Xây Dựng Miền Nam.

II. Quyết định 319/QĐ-SXD về việc Công bố Đơn giá Nhân công tỉnh Long An năm 2022:

 • Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An được phân nhóm theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD và phân thành 02 vùng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trong đó:
  • Vùng II gồm: TP Tân An; Các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc.
  • Vùng III gồm: TX Kiến Tường; Các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa.
  • Vùng IV gồm: Các huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng.
 • Đơn giá nhân công xây dựng công bố cho bậc bình quân, việc xác định đơn giá nhân công cho từng bậc cụ thể thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Phụ lục số IV Thông tư số 13/2021/TT-BXD.
 • Đơn giá nhân công xây dựng trên được áp dụng kể từ ngày công bố.

 

III. Hướng dẫn Cập nhật Đơn giá Nhân công tỉnh Long An năm 2022 trên dự toán ESCON:

3.1 Cập nhật Bảng tra mức lương:

Bạn vào (1) Công Cụ, (2) chọn Cập nhật dữ liệu, (3) tại mục Dữ liệu khác, (4) Chọn Bảng tra mức lương, (5) Chọn Tải về.

/upload/images/huynhthai/bang-tra-muc-luong-2022.png

3.2 Áp dụng trên dự toán ESCON:

Tại Bảng Giá Vật Tư, bạn chọn Giá Nhân Công, (1) Chọn Tra cứu mức lương, (2) Chọn Tỉnh Long An, Quận/Huyện phù hợp và Chọn văn bản 319/QĐ-SXD, (3) Chọn Đồng ý để Escon tự động tính đơn giá Nhân công tỉnh Long An năm 2022.

-----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Đơn giá Nhân công tỉnh Long An Quý I năm 2022 theo Quyết định 170/QĐ-SXD
 2. Đơn giá Nhân công tỉnh Long An Quý II năm 2022 theo Quyết định 315/QĐ-SXD
 3. Video hướng dẫn áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon
 4. Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 5. Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng
 6. Một số thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Email

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua