Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: Đơn giá, định mức, thông báo giá
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.

Đơn giá, định mức, thông báo giá

Chủ đề

 1. cho hỏi về giá vật tư trong định mức mình cập nhật không được (3 Trả lời)
 2. 1779/BXD-VP Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng (1 Trả lời)
 3. định mức 24/2005/QĐ-BXD, Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần xây dựng (2 Trả lời)
 4. Định mức 1776/BXD-VP Định mức phần xây dựng (3 Trả lời)
 5. Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công ...(Hà nội) (0 Trả lời)
 6. Định mức 1778/BXD-VP ,định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng (2 Trả lời)
 7. 2272/BXD-VP V/v Công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác (1 Trả lời)
 8. Bảng thống kê mức lương cơ bản tối thiểu trong các bộ đơn giá xây dựng (0 Trả lời)
 9. Định mức 1780 Phan thi nghiem vat lieu (0 Trả lời)
 10. Định mức 1782 Phan lap dat may, thiet bi (0 Trả lời)
 11. Định mức1781DM thi nghiem duong day va TBA (0 Trả lời)
 12. Định Mức số 97/BXD quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng (0 Trả lời)
 13. Định Mức số 97/BXD quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng (0 Trả lời)
 14. Định Mức 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng (0 Trả lời)
 15. Định mức 1487/BXD rà phá bom mìn (0 Trả lời)
 16. Định mức 1783 Phần xây dựng công trình phần truyền dẫn phát sóng truyền hình (0 Trả lời)
 17. ĐM-2274/BXD-VP V/v Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng (0 Trả lời)
 18. ĐM-2273/BXD-VP V/v Công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị (0 Trả lời)
 19. ĐM 2271/BXD-VP Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị (0 Trả lời)
 20. Định mức 1777/BXD–VP (0 Trả lời)