Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: Văn bản do BXD ban hành
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.

Văn bản do BXD ban hành

Trang: 1 2

Chủ đề

 1. Down load Định mức 1776, 1777, 1778, 1779, ebook tra cứu định mức BXD (44 Trả lời)
 2. Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (0 Trả lời)
 3. Công bố chỉ số giá xây dựng quý III năm 2010 (0 Trả lời)
 4. Công bố chỉ số giá xây dựng quý I và II năm 2010 (0 Trả lời)
 5. Công văn 1551/BXD-KTXD (0 Trả lời)
 6. HĐ điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 (0 Trả lời)
 7. Thông tư 04/2010 /TT-BXD ngày 26/5/2010 (0 Trả lời)
 8. TT 12/2009/TT-BXD Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (0 Trả lời)
 9. Công văn 737/BXD-VP BXD về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng, dự toán (0 Trả lời)
 10. định mức 97 /BXD-KTTC Quy hoạch phát triển... (0 Trả lời)
 11. TT 33 /2007/TT- BTC Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (0 Trả lời)
 12. Thông tư 18 /2008/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (0 Trả lời)
 13. THÔNG TƯ 14/2005/TT-BXD HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG (0 Trả lời)
 14. Thông tư 12/2008/TT-BXD (0 Trả lời)
 15. THÔNG TƯ 09/2008/TT-BXD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng (0 Trả lời)
 16. Thông tư 07/2007/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy (0 Trả lời)
 17. thông tư 05 /2009/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (0 Trả lời)
 18. Thông tư 05/2007/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (0 Trả lời)
 19. Thông Tư 04 /2005/TT-BXD (0 Trả lời)
 20. Thông tư 03/2008/TT-BXD (0 Trả lời)
Trang: 1 2