Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: Cho mình hỏi chút xíu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Mình đang sử dụng VinaSAS có 1 chút thắc mắc nhỏ mong được giải đáp.
- Khi khai báo vật liệu Bê tông, theo mình biết khối lượng riêng là 0,25 (t/m3) còn trọng lượng riêng = 10 lần KLR tức là 2.5 (T/m3) nhưng trong VinaSAS che mờ phần khối lượng riêng là 2,5 không sửa được. như vậy khối lượng riêng sẽ là 2,5 (t/m3) trọng lượng riêng là 10x2,5 = 25 (T/m3) hay ntn mong được tư vấn giúp vấn đề này.
- Khi vẽ sơ đồ dùng chức năng chia cắt thanh tại các điểm giao nhau thì hay xuất hiện những phần tử thanh có trùng điểm đầu và điểm cuối (tên của thanh nằm ngay tại nút vừa chia cắt) phải chọn phần tử thanh theo tên rồi xóa đi rất mất thời gian, có khi xuất hiện nhiều thanh ( gần 100 phần tử thanh) tại 1 vị trí giao nhau. không biết đây là lỗi gì và có cách nào tránh lỗi này k.
Rất mong được giải đáp. Xin cảm ơn