Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: Bài tập mẫu cho phần mềm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Tối đang sử dụng thử phần mềm VINASAS này, tuy nhiên nếu có những bài tập mẫu cho các bài toán thì tốt quá.
không biết công ty mình khi bán SP có kèm theo sách bài tập không?
có thể trả lời câu hỏi của tôi qua email: cuong0401@gmail.com
[amquote]
(18/04/13, 11:44 AM)deathofwar Đã viết: [ -> ]Tối đang sử dụng thử phần mềm VINASAS này, tuy nhiên nếu có những bài tập mẫu cho các bài toán thì tốt quá.
không biết công ty mình khi bán SP có kèm theo sách bài tập không?
có thể trả lời câu hỏi của tôi qua email: cuong0401@gmail.com
[/amquote
Vinasas có file ví dụ sau khi bạn cài ra bạn có thể mở ví dụ lên để kiểm tra.