Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: Tổng hợp các video hướng dẫn sử dụng phần mềm etabs
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
1. Xây dựng mô hình theo lưới mặc định
http://www.youtube.com/watch?v=aN9-LBzDZ...detailpage

2. Lựa chọn tiêu chuẩn tính toán cốt thép
http://www.youtube.com/watch?v=cttsHrBAN...detailpage

3. Khai báo vật liệu
http://www.youtube.com/watch?v=ste0lvk34...detailpage

4. Khai báo các loại tiết diện
http://www.youtube.com/watch?v=ZP-Y6SSBW...detailpage

5. Khai báo các loại tải trọng thẳng đứng
http://www.youtube.com/watch?v=lgcafWyhO...detailpage

6. Khai báo tải trọng Gió
http://www.youtube.com/watch?v=h0BF6hkz5...detailpage

7. Khai báo tải trọng Động đất
http://www.youtube.com/watch?v=-K3u0lcqe...detailpage

8. Thiết lập chế độ phân tích nội lực
http://www.youtube.com/watch?v=KFnbC49CT...detailpage

9. Đọc nội lực
http://www.youtube.com/watch?v=IwgAExp_I...detailpage

10. Tính toán diện tích cốt thép Dầm và Cột
http://www.youtube.com/watch?v=GAgZcp-oK...detailpage