Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: Học dự toán Online_Công trình nhà ở cán bộ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Với Mong muốn giao lưu và chia sẻ công việc lập dự toán dự thầu... Tôi sẽ biên soạn và sưu tập các video hướng dẫn lập dự toán và đo bóc khối lượng. Phần đo bóc sử dụng phần mềm dự toán Escon, đo bóc trực tiếp trên bản vẽ Autocad thực tế. Bản vẽ được dựng mô hình 3D trên phần mềm Sketchup giúp các bạn dễ đọc và hiểu hơn. Với các bạn nào không có thời gian đến các trung tâm để học được thì có thể xem video và làm theo để thực hành thành thạo công việc đo bóc. 


Link tải phần mềm thực hành: dutoancic.vn/sanpham/bocai/esconsetup.exe


1. Hướng dẫn đo bóc khối lượng phần móng băng


2. Hướng dẫn đo bóc khối lượng kết cấu phần thân Click vào đây để tải xem thêm các video hướng dẫn