Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công ...(Hà nội)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công ...(Hà nội)
Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội quản lý xây dựng trấn địa bàn Thành phố Hà nội.