Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: TT 04/2011/TTLT-BNV-BTC về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ 1/5/2011
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BNV-BTC về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành