Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: GIỚI THIỆU GÓI COMBO: RDW+STCAD+ESCON
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Sự kết hợp hoàn hảo của RDW, stCAD, ESCON. RDW lấy file từ access (tổ hợp nội lực theo TC 2737, tính toán cốt thép theo TC 356) xuất ra file dữ liệu cho stCAD. StCAD nhận từ RDW để bố trí bản vẽ và cốt thép, thống kê cốt thép. Kết hợp với ESCON để bóc tiên lượng cho cột dầm sàn.
VIDEO HƯỚNG DẪN