Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS

Phiên bản đầy đủ: GIỚI THIỆU GÓI SẢN PHẨM: VINASAS+STCAD+ESCON
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
CIC giới thiệu bộ sản phẩm gồm 3 phần mềm. VINASAS, stCAD, ESCON. VINASAS giải khung không gian sau đó xuất sang stCAD triển khai bản vẽ dầm, cột, sàn và bóc tiên lượng chuyển qua ESCON.

VIDEO HƯỚNG DẪN