Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Học dự toán Online_Công trình nhà ở cán bộ - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://dutoancic.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Tài liệu chuyên nghành xây dựng (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1615)
+--- Diễn đàn: Hướng dẫn phương pháp làm dự toán (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1621)
+--- Chủ đề: Học dự toán Online_Công trình nhà ở cán bộ (/showthread.php?tid=1909)Học dự toán Online_Công trình nhà ở cán bộ - Thanh.cic - 29/07/16

Với Mong muốn giao lưu và chia sẻ công việc lập dự toán dự thầu... Tôi sẽ biên soạn và sưu tập các video hướng dẫn lập dự toán và đo bóc khối lượng. Phần đo bóc sử dụng phần mềm dự toán Escon, đo bóc trực tiếp trên bản vẽ Autocad thực tế. Bản vẽ được dựng mô hình 3D trên phần mềm Sketchup giúp các bạn dễ đọc và hiểu hơn. Với các bạn nào không có thời gian đến các trung tâm để học được thì có thể xem video và làm theo để thực hành thành thạo công việc đo bóc. 


Link tải phần mềm thực hành: dutoancic.vn/sanpham/bocai/esconsetup.exe


1. Hướng dẫn đo bóc khối lượng phần móng băng


2. Hướng dẫn đo bóc khối lượng kết cấu phần thân Click vào đây để tải xem thêm các video hướng dẫn