Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Quyết định số 706/QĐ-BXD Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2016 - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://dutoancic.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Kho tư liệu ngành xây dựng (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1589)
+--- Diễn đàn: Chỉ số giá, suất đầu tư (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1593)
+--- Chủ đề: Quyết định số 706/QĐ-BXD Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2016 (/showthread.php?tid=2995)Quyết định số 706/QĐ-BXD Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2016 - quangta - 18/08/17

Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016.


RE: Quyết định số 706/QĐ-BXD Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2016 - hongan99 - 16/10/17

e có chút ý kiến: nếu dự toán escon 15 mà tích hợp thêm phần lập khái toán (hệ sốtheo suất đầu tư, theo công trình tương tự, theo dự toán cơ sở...) thì rất tuyệt


RE: Quyết định số 706/QĐ-BXD Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2016 - Thanh.cic - 19/10/17

Cảm ơn @hongan99 đã đóng góp ý kiến. Bên CIC sẽ nghiên cứu xem cập nhật cái này nhé