Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công ...(Hà nội) - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://dutoancic.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Kho tư liệu ngành xây dựng (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1589)
+--- Diễn đàn: Nhân công, chế độ chính sách tiền lương (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1592)
+--- Chủ đề: Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công ...(Hà nội) (/showthread.php?tid=463)Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công ...(Hà nội) - milantifosi - 10/11/10

Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công ...(Hà nội)
Công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công cho các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội quản lý xây dựng trấn địa bàn Thành phố Hà nội.