Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
TT 04/2011/TTLT-BNV-BTC về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ 1/5/2011 - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://dutoancic.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Kho tư liệu ngành xây dựng (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1589)
+--- Diễn đàn: Nhân công, chế độ chính sách tiền lương (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1592)
+--- Chủ đề: TT 04/2011/TTLT-BNV-BTC về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ 1/5/2011 (/showthread.php?tid=493)TT 04/2011/TTLT-BNV-BTC về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ 1/5/2011 - hoedt - 07/06/11

Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BNV-BTC về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành