Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
GIỚI THIỆU GÓI COMBO: RDW+STCAD+ESCON - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://dutoancic.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Phần mềm Tư vấn Xây dựng (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Tài liệu xây dựng và Các giải pháp kết nối (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Chủ đề: GIỚI THIỆU GÓI COMBO: RDW+STCAD+ESCON (/showthread.php?tid=841)GIỚI THIỆU GÓI COMBO: RDW+STCAD+ESCON - hoedt - 26/07/12

Sự kết hợp hoàn hảo của RDW, stCAD, ESCON. RDW lấy file từ access (tổ hợp nội lực theo TC 2737, tính toán cốt thép theo TC 356) xuất ra file dữ liệu cho stCAD. StCAD nhận từ RDW để bố trí bản vẽ và cốt thép, thống kê cốt thép. Kết hợp với ESCON để bóc tiên lượng cho cột dầm sàn.
VIDEO HƯỚNG DẪN