Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
GIỚI THIỆU GÓI SẢN PHẨM: VINASAS+STCAD+ESCON - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://dutoancic.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Phần mềm Tư vấn Xây dựng (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Tài liệu xây dựng và Các giải pháp kết nối (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Chủ đề: GIỚI THIỆU GÓI SẢN PHẨM: VINASAS+STCAD+ESCON (/showthread.php?tid=842)GIỚI THIỆU GÓI SẢN PHẨM: VINASAS+STCAD+ESCON - hoedt - 26/07/12

CIC giới thiệu bộ sản phẩm gồm 3 phần mềm. VINASAS, stCAD, ESCON. VINASAS giải khung không gian sau đó xuất sang stCAD triển khai bản vẽ dầm, cột, sàn và bóc tiên lượng chuyển qua ESCON.

VIDEO HƯỚNG DẪN