Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS
Báo giá ngày 8-1-2013 - Phiên bản có thể in

+- Phần mềm Dự toán Escon | Phan mem Du toan Escon | RDW | stCAD | VinaSAS (https://dutoancic.vn/forums)
+-- Diễn đàn: Thông báo, thông tin từ ban quản trị (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Diễn đàn: Thông báo giá phần mềm xây dựng CIC năm 2013 (https://dutoancic.vn/forums/forumdisplay.php?fid=1609)
+--- Chủ đề: Báo giá ngày 8-1-2013 (/showthread.php?tid=978)Báo giá ngày 8-1-2013 - vuthin - 08/01/13

Công ty CIC thông báo điểu chỉnh giá bán phần mềm xây dựng bắt đầu từ ngày 8/1/2013