Tìm kiếmThành viênLịchTrợ giúp Xin chào quý khách! Đăng ký
Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
12/11/10, 03:15 PM,
#1
Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010
Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (gọi chung là doanh nghiệp). Đó là Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010. Theo Nghị định này, mức lương tối thiểu vùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp nói trên theo vùng như sau: mức 1.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; mức 1.200.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; mức 1.050.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III và mức 830.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn so với mức lương tối thiểu vùng để tính đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của thành viên chuyên trách hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty chuyên trách, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), kế toán trưởng và kiểm soát viên chuyên trách nhưng phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty TNHH nhà nước một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Các doanh nghiệp còn lại áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định nói trên để tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này.
Mức lương tối thiểu vùng mới được áp dụng như sau: các địa bàn quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này thực hiện từ ngày 01/01/2011; các địa bàn được điều chỉnh vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này thực hiện từ ngày 01/7/2011. Bãi bỏ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.


Tập tin đính kèm
.pdf   ND108CP- Luong toi thieu doanh nghiep moi.pdf (Kích thước: 252.05 KB / Tải về: 92)
Bùi Văn Thao
DT: 0946801468
Yahoo: milanuce
Skype: kaspersky
Mail: milanista.uce@gmail.com
>big green<
Add Thank You Trích dẫn


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách
Liên hệCông ty CP Công nghệ và Tư vấn CICLên trênLưu trữRSS