Menu

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2021 và năm 2022 theo Quyết định 406/QĐ-SXD

I. Cơ sở ban hành Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2021 và năm 2022:

 • Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
 • Căn cứ Báo cáo số 281221-1/BC-TTGĐ ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, xây dựng Đơn giá nhân công xây dựng Quý IV năm 2021, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
 • Căn cứ Báo cáo số 281221-2/BC-TTGĐ ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc Báo cáo kết quả tính toán Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý IV năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

II. Quyết định 406/QĐ-SXD về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2021 và năm 2022:

 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là bảng giá ca máy) được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Nguyên giá máy và thiết bị xây dựng tham khảo tại Mục V, Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Danh mục máy; các định mức khấu hao; sửa chữa; tiêu hao nhiên liệu; số ca năm; thành phần; cấp bậc; số lượng thợ điều khiển máy; được xác định theo Mục V, Phụ lục V của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;
 • Chi phí nhiên liệu, năng lượng: 
  • Giá điện (bình quân): 1.864,44đ/kwh (Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương quy định về giá điện).
  • Xăng RON 92: 20.834 đ/lít (từ ngày 25/11/2021 theo Công bố giá tháng 11 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp).
  • Dầu diesel (0,05S): 16.711đ/lít (từ ngày 25/11/2021 theo Công bố giá tháng 11 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp)
 • Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quý IV năm 2021 và năm 2022 được áp dụng kể từ ngày công bố.

III. Hướng dẫn Cập nhật Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2021 và năm 2022 trên dự toán ESCON:

3.1 Cập nhật Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2021 và năm 2022 theo Quyết định 406/QĐ-SXD

Bạn vào (1) Công Cụ, (2) chọn Cập nhật dữ liệu, (3) tại mục Bảng giá, (4) Nhập Đồng Tháp vào ô tìm kiếm, (5) Chọn GCM_406_Quy42021_2022_DongThap, và (6) Chọn Tải về .

 

3.2 Áp dụng Quyết định 406/QĐ-SXD trên dự toán ESCON:

+ Tại GIÁ VẬT TƯ, chọn Tính giá CM theo phương pháp Nhập trực tiếp

/upload/images/huynhthai/nhaptructiep-gcm.png

 

Tại Mục Chọn bảng giá, bạn chọn bảng giá Đồng Tháp chọn bảng giá ca máy phù hợp theo  văn bản 406/QĐ-SXD, Chọn Đồng ý để Escon tự động ráp giá ca máy tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2021 và năm 2022

-----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Đơn giá Nhân công tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2021 và năm 2022 theo Quyết định 406/QĐ-SXD
 2. Video hướng dẫn áp dụng thông tư số 11/2021/TT-BXD, số 12/2021/TT-BXD, số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng trên dự toán Escon
 3. Một số thay đổi của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Một số thay đổi của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành Định mức xây dựng
 5. Một số thay đổi của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoan.cic.com.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Email

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua