Menu

Hội nghị tập huấn các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP tại tỉnh Điện Biên.

Tập huấn các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Ngày 19/09/2016, tại Hội trường Tầng 3 - Khách sạn Mường Thanh - thành phố Điện Biên Phủ, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên phối hợp với Học viện cán bộ quản lý xây dựng – Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần tin học và Tư vấn xây dựng (CIC) tổ chức buổi tập huấn phổ biến các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và hướng dẫn phương pháp tính toán kết cấu, lập dự toán dự thầu công trình xây dựng.

Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng, các giảng viên của Học viện cán bộ quản lý xây dựng và Công ty Cổ phần tin học và tư vấn xây dựng (CIC), cùng với hơn 200 học viên từ các phòng ban thuộc UBND tỉnh, UBND thành phố và các Huyện, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giao thông, các Ban quản lý chuyên ngành,… cùng các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

Đồng chí Bùi Văn Luyện Phó Giám đốc Sở Xây dựng khai mạc lớp tập huấn, đã có ý kiến chỉ đạo với lớp học và mong muốn toàn thể học viên tham dự khóa bồi dưỡng sẽ thu được kết quả cao, mang những kiến thức quý báu về áp dụng thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.

Tập huấn thông tư thực hiện NĐ 59/2015-Giải pháp phần mềm RDW - stCAD - phần mềm dự toán ESCON

Thực hiện NĐ 59/2015/NĐ-CP, áp dụng CNTT  trong tính toán kết cấu, lập dự toán,dự thầu công trình xây dựng.

Đây là những nội dung rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện theo Luật Xây dựng 2014. Để giúp các cơ quan quản lý, các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt trong việc quản lý, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình xây dựng theo Luật Xây dựng hiệu quả.

* Nội dung hướng dẫn gồm các Thông tư:

- Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về cấp phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

- Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

* Hướng dẫn phương pháp tính toán kết cấu, lập dự toán dự thầu công trình xây dựng:

             Các cán bộ Công ty cổ phần tin học và tư vấn xây dựng - Bộ Xây dựng phổ biến và hướng dẫn phương pháp tính toán kết cấu công trình xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN 9386:2012, thiết kế công trình chịu động đất.

Giới thiệu giải pháp kết nối bộ ba phần mềm RDW, stCAD và phần mềm dự toán ESCON 15 cho công tác thiết kế kết cấu, lập bản vẽ thi công và tính dự toán công trình ngay từ bản vẽ thiết kế.

Giải pháp kết nối tối ưu cho công tác thiết kế kết cấu – lập bản vẽ - tính dự toán công trình

Giải pháp kết nối tối ưu cho công tác thiết kế kết cấu - lập bản vẽ - tính dự toán công trình

Sự kết nối RDW, STCAD, ESCON là một giải pháp toàn diện cho người kỹ sư xây dựng với các bước tuần tự như sau:

  • Tính toán nội lực, tổ hợp kết quả nội lực để thiết kế - Sử dụng RDW hoặc VINASAS. Xem thêm.
  • Bản vẽ và trình bày bản vẽ - Sử dụng phần mềm stCad. Xem thêm.
  • Lập dự toán cho công trình ngay từ bản vẽ thiết kế - Sử dụng phần mềm dự toán Escon. Xem thêm,

Đây là giải pháp hàng đầu hiện nay tại Việt Nam, giúp tối ưu cho công tác phân tích, thiết kế kết cấu theo Tiêu chuẩn Việt Nam - lập bản vẽ, tự động tính tiên lượng với stCAD - hoàn thiện hồ sơ dự toán công trình với phần mềm dự toán Escon.

 

 

//đặt mua