Menu

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

    1. Văn bản áp dụng.

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

    1. Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon
 1. Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

2/ Về nhân công: Áp dụng Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 1. Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

1/ Menu CÔNG CỤ.

a/ Cập nhật đơn giá Lào Cai

- Cập nhật lại đơn giá Lào Cai để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.

Menu CÔNG CỤ => Cập nhật dữ liệu => Đánh dấu Lào Cai => Tải về (Phần mềm sẽ chạy tính trình tải dữ liệu và báo hoàn tất cập nhật dữ liệu)

- Lưu ý:

+ Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

b/ Cập nhật Bảng tra cứu mức lương năm 2020.

- Tại bảng Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020 (2) và ấn Tải về (3). Phần mềm sẽ chạy tiến trình tải dữ liệu, khi chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

 

- Lưu ý:

+ Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

- Click vào nút Chọn đơn giá để đánh dấu dữ liệu sử dụng theo định mức mới. Các dữ liệu đơn giá cần lựa chọn để phù hợp với Quyết định số 780/QĐ-UBND của tỉnh Lào Cai gồm: DG10_2019_15_XD, DG10_2019_15_LD, DG10_2019_15_LDM, DG10_2019_15_KS, DG10_2019_15_SC, DG10_2019_15_TNVL; Không được sử dụng kèm các đơn giá này với các bộ đơn giá ban hành trước đây của Lào Cai.

- Lưu ý:

+ Đơn giá theo TT10/2019-BXD đã được cập nhật giá vật tư, nhân công, ca máy theo đơn giá 4434/2016, 601/2018, 602/2018 làm giá gốc của bộ đơn giá này. Những đối tượng vật tư, ca máy không có hoặc không đúng chủng loại với các bộ đơn giá trước đây sẽ để giá trị bằng 0.

+ Nhóm dữ liệu DG10_2019_XD, DG10_2019_LD, DG10_2019_LDM, DG10_2019_KS, DG10_2019_SC, DG10_2019_TNVL chỉ sử dụng khi nhân công tính theo TT05/2016-BXD.

+ Có thể sử dụng chức năng Tính lại đơn giá công trình để phần mềm tính toán đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thể hiện giá trị tại Tiên Lượng.

3/ Menu GIÁ VẬT TƯ

a. Sheet GIÁ VẬT TƯ

- Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

- Lưu ý:

+ Lựa chọn TT11/2019-HSCN05 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT11/2019-BXD nhưng nhân công máy sẽ tính toán theo TT05/2016-BXD.

b. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

- Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

- Click vào nút Tra cứu mức lương (2). Lựa chọn Tỉnh/TP Lào Cai (3), Quận/Huyện/Thành Phố .. (4) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (5) để xác nhận áp mức lương tính toán theo quy định.

- Lưu ý:

+ Trong quá trình tính toán giá nhân công, nếu xuất hiện nhân công tính toán có giá trị #DIV/0! (như ảnh dưới) vì nguyên nhân và cách xử lý như sau:

* Việc tồn tại nhân công như vậy là vì bảng Tiên Lượng đang sử dụng lẫn các công tác thuộc bộ bộ đơn giá mà nhân công theo tính theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai (theo TT15/2019-BXD) và Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai (theo TT05/2016-BXD)/. Việc này thường xảy ra khi ta làm tiếp hoặc tận dụng các file dự toán cũ để lập dự toán theo hướng dẫn mới, hoặc tại bảng Tiên Lượng khi ta Chọn đơn giá có đánh dấu lẫn các bộ đơn giá cũ hơn.

* Cần ra soát lại các công tác ở bảng Tiên Lượng và thay thế hoàn toàn sang công tác thuộc đơn giá cũ sang đơn giá định mức mới: DG10_2019_15_XD, DG10_2019_15_LD, DG10_2019_15_LDM, DG10_2019_15_KS, DG10_2019_15_SC, DG10_2019_15_TNVL;

 

c. Sheet PT MÁY

- Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

 

4/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

- Tại chức năng Mẫu THKPHM, sử dụng nhóm mẫu Mẫu dùng chung theo Nghị định 68/2019 để áp dụng mẫu biểu phù hợp hướng dẫn tại TT09/2019-BXD.

 

4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

- Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

                                        -----------------------------------------------------

>>>>Xem thêm

 1. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
 2. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 3. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
 4. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
 5. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
 6. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
 7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon khi áp dụng các văn bản hướng dẫn tại thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoancic.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Mail

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua