Menu

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa

    1. Văn bản áp dụng.

Căn cứ Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP;

    1. Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Escon
 1. Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

2/ Áp dụng mức lương nhân công ban hành tại Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3/ Áp dụng Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Nguyên giá máy xác định theo phụ lục ban hành kèm Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục, THKP Công trình (Tổng dự toán), Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 1. Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

1/ Menu CÔNG CỤ.

- Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT10/2019/TT-BXD.

Menu CÔNG CỤ => Cập nhật dữ liệu => Đánh dấu Định mức xây dựng => Tải về (Phần mềm sẽ chạy tính trình tải dữ liệu và báo hoàn tất cập nhật dữ liệu)

- Lưu ý:

+ Khi địa phương nơi công trình bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá địa phương cần sử dụng.

2/ Menu TIÊN LƯỢNG.

 1. Lựa chọn phương pháp lập dự toán.

- Để lập dự toán theo định mức(nếu tính theo đơn giá bạn bỏ qua bước này), ta vào TIÊN LƯỢNG (1) => Phương pháp lập dự toán (2) => Chọn Tính theo định mức (3).

 1. Lựa chọn dữ liệu sử dụng.

- Click vào mũi tên (2) để lựa chọn Định mức xây dựng sử dụng lập dự toán, dự thầu.

- Click vào nút Chọn đơn giá (3), đánh dấu các bộ định mức cần sử dụng theo TT10/2019-BXD (đuôi dữ liệu là: TT05_2016) (4). Sau đó ấn Đồng ý (5) để xác nhận lựa chọn.

- Lưu ý:

+ Các bộ dữ liệu định mức theo TT10/2019-BXD (không có đuôi TT05_2016) sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới và nhân công tính theo TT15/2019-BXD.

2/ Menu GIÁ VẬT TƯ

a. Sheet GIÁ VẬT TƯ

- Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT11/2019/-HSCN05 để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

- Lưu ý:

+ Lựa chọn TT11/2019/TT-BXD chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT11/2019-BXD và nhân công máy sẽ tính toán theo TT15/2019-BXD.

b. Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

- Chọn bảng hệ số Thông tư 05_2016 (1) để xác định cách tính nhân công.

- Lựa chọn Tỉnh/TP Thanh Hóa (2), Quận/Huyện/Thành Phố .. (3) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (4) để xác nhận áp mức lương tính toán theo quy định.

c. Sheet PT MÁY

- Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn GiaTKH_ThanhHoa_2009_2020. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo hướng dẫn tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

 

3/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

- Tại chức năng Mẫu THKPHM, sử dụng nhóm mẫu Nghị định 68/2019  => Nhóm nhỏ Mẫu dùng chung => Lựa chọn mẫu phù hợp và xác nhận Yes khi có thông báo để áp dụng mẫu biểu theo hướng dẫn tại TT09/2019-BXD.

- Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

 

b. Tra cứu hệ số

- Click vào nút Tra hệ số (1).

- Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

- Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

- Click trực tiếp vào loại công trình để lựa chọn loại công trình cần tra hệ số (4).

- Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

4/ Hệ thống menu và các sheet khác.

- Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây.

                                        -----------------------------------------------------

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Escon khi áp dụng các văn bản hướng dẫn tại thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình sử dụng phần mềm các bạn liên lạc theo thông tin sau để được hỗ trợ:

Website: https://dutoancic.vn/

Hỗ trợ kỹ thuật

Điện thoại liên lạc

Mail

Mr Thìn

0986 261 777

vuthin@cic.com.vn

Mr Quang

0967 33 1369

0908 366 986

quangta@cic.com.vn

Mr Thái

0939 261 463

huynhthai@cic.com.vn

Trân trọng!

//đặt mua