Menu

Áp dụng QĐ 869 - Giá nhân công Hà Nội 2018 trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 22/02/2018 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội ban hành Quyết định số 869 về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 688/QĐ-UBND ngày 09/02/2017

=> Link tải Quyết định 869/QĐ-UBND: https://dutoancic.vn/sanpham/vanbandieuchinh/nhancong05/qdub-869-2018-01_signed.pdf

=> Để cập nhật Quyết định 869 trên phần mềm dự toán Escon ta làm như sau:

 

Video hướng dẫn tính nhân công theo Quyết định 869

 

Cách 1: Nhập trực tiếp

- Cập nhật bảng giá nhân công 869

- Lắp bảng giá vào giá vật tư

Cách 2: tính trực tiếp

- Cập nhật lương cơ sở đầu vào theo Thông tư 05

- Tra cứu mức lương nhân công

   Với đầy đủ các tính năng của một phần mềm dự toán, đáp ứng được hoàn toàn việc lập dự toán của Điện Biên như: Tính cước vận chuyển(Cơ giới, thủ công) Tính Bù giá ca máy . Bảng tổng hợp kinh phí hạng mục thể hiện chi tiết phần bù (Bù cước vận chuyển, Bù nhân công, Bù giá ca máy giữa các vùng theo giá ca máy, bù chênh lệch nhân công, bù giá nhiên liệu…)

Quý khách muốn đăng ký sử dụng vui lòng click vào đây để tải về (Hoàn toàn miễn phí)

   Link xem video hướng dẫn phần mềm dự toán Escon.

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn Tính đơn giá nhân công theo quyết định 688/ 2017 và đơn giá ca máy theo quyết định 689/QĐ-UBND

 

//đặt mua