Menu

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 15/2019/TT-BXD gồm 7 Điều và 13 Phụ lục, hướng dẫn chi tiết cách xác định đơn giá nhân công xây dựng. Theo đó, nhân công trực tiếp sản xuất được xây dựng theo 11 nhóm chi tiết, nhân công tư vấn xây dựng theo 04 nhóm.

Bộ Xây dựng cũng ban hành khung đơn giá nhân công xây dựng theo 04 vùng; do đó các địa phương căn cứ khung này để khảo sát công bố giá nhân công xây dựng cho địa phương mình phục vụ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

KHUNG ĐƠN GIẢ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

                                                                                                                                                                                                                               ĐVT: đồng/ngày

 

STT

LOẠI NHÂN CÔNG

VÙNG I

VÙNG II

VÙNG III

VÙNG IV

1

Công nhân xây dựng, lái xe,

vận hành máy và thiết bị thi công,

kỹ sư khảo sát xây dựng

213.000 ÷ 280.000

195.000÷260.000

180.000÷246.000

172.000÷237.000

2

Thuyền trưởng, thuyền phó,

thợ điều khiển tàu sông, tàu biển,

thủy thủ, thợ máy, kỹ thuật viên

348.000 ÷ 520.000

319.000÷477.000

296.000÷ 443.000

280.000÷ 422.000

3

Nghệ nhân, thợ lặn

590.000 ÷ 620.000

540.000÷568.000

504.000÷ 527.000

479.000÷ 502.000

 

 

Cụ thể, Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (bao gồm nhân công xây dựng, nhân công tư vấn xây dựng) để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: Sơ bộ tổng mức đầu tư; tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng; giá gói thầu xây dựng; giá xây dựng công trình; giá hợp đồng xây dựng; chỉ số giá xây dựng, dự toán các công tác tư vấn xây dựng.

Trong đó, đơn giá ngày công của nhân công xây dựng là đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, lái xe, thợ vận hành máy và thiết bị thi công, kỹ sư khảo sát, thuyền trưởng, thuyền phó, thợ điều khiển tàu sông, tàu biển, thủy thủ, thợ máy, kỹ thuật viên; nghệ nhân, thợ lặn làm việc trong điều kiện bình thường.

Đơn giá ngày công của tư vấn xây dựng là đơn giá ngày công của tư vấn xây dựng trong nước, bao gồm kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án; kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn; kỹ sư, kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề; trong đó, đã bao gồm đầy đủ các khoản lương, phụ cấp lương, các khoản bảo hiểm thuộc trách nhiệm của người lao động phải nộp theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn).

Đơn giá nhân công xây dựng của công tác cá biệt là đơn giá của nhân công xây dựng làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại (công trình thi công đèo dốc cao, công trình hầm; công trình thi công ngoài biển đảo và một số công trình có tính chất cá biệt khác).

Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo 10 nhóm công tác xây dựng tại Phụ lục số 2 của Thông tư 15/2019/TT-BXD. Riêng nhóm nhân công xây dựng thứ 11 là nhóm công tác xây dựng cá biệt, việc khảo sát và công bố đơn giá nhân công xây dựng của nhóm này phụ thuộc vào đặc thù riêng của từng địa phương.

Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo 04 nhóm công việc tư vấn xây dựng công bố tại Phụ lục số 3 của Thông tư 15/2019/TT-BXD.

Thông tư 15/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

>>>>Xem thêm

  1. Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành
  2. Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  3. Hệ thống thông tư hướng dẫn Nghị định 68 của Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019, hiệu lực áp dụng từ 15/02/2020
  4. Phần mềm Dự toán Escon - Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.
  5. Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon
  6. Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019
  7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
//đặt mua