Menu

Hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn sử dụng

Nội dung video Ngày phát hành Xem video
Phần mềm dự toán Escon
Tổng quan về phần mềm dự toán Escon 03/03/2023 Xem video
Hướng dẫn tính nhân công theo TT15/2019/TT-BXD, nguyên nhân & cách xử lý trên dự toán Escon 03/03/2023 Xem video
Phần mềm tính toán, thiết kế san nền - Sumac
Tính toán San nền trên phần mềm sumac, nhận dạng cao độ bằng đối tượng point 02/03/2023 Xem video
San nền Sumac nhận dạng điểm bằng đối tượng text 02/03/2023 Xem video
Tính khối lượng đào đắp trong phần mềm san nền Sumac (CIC). Cao độ khai báo bằng đường đồng mức hoặc mặt phẳng. 03/03/2023 Xem video
Hướng dẫn cài đặt và chạy phần mềm san nền sumac bản Demo 13/06/2023 Xem video
Hướng dẫn tính Taluy sau khi tính san nền 13/06/2024 Xem video
Phần mềm phân tích và thiết kế khung không gian BTCT VINASAS
Video Giới thiệu phần mềm VinaSas Pro 21/03/2020 Xem video
Video hướng dẫn sử dụng phần mềm VinaSasPro 21/03/2020 Xem video
Phần mềm đưa TCVN vào các chương trình tính kết cấu nước ngoài - RDW
Phần mềm hỗ trợ vẽ thiết kế xây dựng và bóc tiên lượng - stCAD phiên bản 5.x
Phần mềm tính toán, thiết kế khung thép tiền chế (zamil) - KIW
Phần mềm phân tích, thiết kế móng băng - MBW
Phần mềm phân tích, thiết kế móng cọc - MCW
Phần mềm phân tích, thiết kế móng đơn -MDW
Phần mềm Thống kê thép - CICTKT
Phần mềm Tính toán thiết kế khung phẳng - KPW
Phần mềm dự toán Escon2012
Tổng quan về phần mềm dự toán Escon 03/03/2023 Xem video
Hướng dẫn tính nhân công theo TT15/2019/TT-BXD, nguyên nhân & cách xử lý trên dự toán Escon 03/03/2023 Xem video
//đặt mua