Menu

Định mức 1134 về tính hao phí giá ca máy và thiết bị thi công.

Ngày 08/10/2015 Bộ Xây dựng công bố Quyết định số 1134/QĐ-BXD về định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Định mức 1134 về tính hao phí, tính giá ca máy và thiết bị xây dựng

                  >> Tải nội dung quyết định 1134

Theo định mức 1134, nội dung định mức các hao phí gồm:

– Số ca làm việc trong năm: là số ca làm việc của máy bình quân trong một năm trong cả đời máy.

– Định mức khấu hao: là mức độ giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn (vô hình và hữu hình) sau một năm sử dụng.

– Định mức sửa chữa: là mức chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy trong một năm sử dụng.

– Định mức tiêu hao nhiên liệu – năng lượng: là mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng để tạo ra động lực cho máy hoạt động trong một ca làm việc và nhiên liệu phụ.

– Định mức nhân công điều khiển: là số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều khiển, vận hành máy trong một ca làm việc.

– Định mức chi phí khác: là định mức cho các khoản chi phí đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả trong một năm sử dụng.

– Định mức các hao phí xác định giá ca máy công bố làm cơ sở tham khảo, sử dụng để xác định giá ca máy theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

–  Định mức tiêu hao nhiên liệu – năng lượng và định mức nhân công điều khiển của máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm đã được tính vào mức hao phí trong định mức dự toán.

–  Đối với máy có cùng công năng nhưng khác về công suất hoặc thông số kỹ thuật chủ yếu chưa được công bố thì sử dụng định mức các hao phí của máy có cùng công năng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.

>> Xem thêm: Phần mềm dự toán Escon 15 - Tính năng mới của phần mềm dự toán trong tính dự toán, dự thầu, quyết toán, sử dụng các bộ đơn giá vật liệu mới nhất 2016.

 

//đặt mua