Phần mềm dự toán ESCON 15 – Công cụ không thể thiếu cho các Công trình xây dựng lớn.

Phần mềm dự toán ESCON 15 tạo nên sức mạnh cho các công trình.

Bạn đã từng gặp khó khăn khi phải lập dự toán, điều chỉnh dự toán, hồ sơ dự thầu cho các dự án phức hợp gồm nhiều hạng mục như tổ hợp chung cư, văn phòng, kết hợp dịch vụ thương mại, xây dựng cầu cảng, ….

Trong công tác lập dự toán cho các dự án xây dựng công trình lớn, với nhiều loại hạng mục công trình như: khu tổ hợp các văn phòng, chung cư cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại, xây dựng các tòa nhà cao tầng phức hợp, kết hợp xây đường vào khu vực, …. thì việc lập dự toán công trình với phần mềm dự toán nhanh, chính xác, thuận tiện là vô cùng cần thiết.

Để lựa chọn được phần mềm dự toán phù hợp với công việc của bạn, từ những công trình xây dựng nhỏ đến thực hiện các dự án lớn, phức tạp, thì những ưu điểm nổi bật của phần mềm dự toán ESCON 15 dưới đây là những gợi ý tuyệt vời cho bạn.

Với đầy đủ các tính năng của một phần mềm dự toán, thừa kế những tính năng mạnh của các phiên bản trước từ những năm 2000, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Phần mềm dự toán Escon 15 ra đời giúp mọi việc lập dự toán công trình xây dựng đều trở nên đơn giản, dễ dàng hơn.với những tính năng mới và ưu việt hơn bao giờ hết.

Phần mềm dự toán Escon qua các giai đoạn phát triển.

* Tạo mẫu dự toán đặc thù theo từng địa phương tỉnh, thành phố:

– Tạo công trình mới theo mẫu đặc thù của từng địa phương, đã cài đặt theo các thông số theo đúng đặc điểm của từng loại hình xây dựng công trình, tại từng địa phương.

– Không tốn nhiều thao tác, sử dụng các mẫu dự toán theo đặc thù từng địa phương, giúp bạn không mất rất nhiều thao tác và thời gian thực hiện tính dự toán, lập hồ sơ đấu thầu công trình xây dựng.

– Tạo thư viện mẫu nhóm, hạng mục, công trình thường dùng, chia xẻ mẫu giữa các máy tính để xử dụng, trong các phòng ban kỹ thuật. Khi muốn sử dụng lại chỉ cần kéo thả từ thư viện mẫu vào hồ sơ dự toán đang lập.

Chương trình 10 PHÚT CẬP NHẬT VTC giới thiệu về phần mềm dự toán ESCON

* Nhập giá vật tư trực tiếp từ Excel:

Chuyển giá vật tư từ các tập tin Excel bổ xung thêm vào phần mềm Escon 15, để không mất nhiều thời gian nhập lại số liệu thủ công như trước đây.

* Tính giá nhân công:

– Người sử dụng có thể chọn 1 trong 3 cách tính giá nhân công mà phần mềm đã có sẵn đó là: Tính trực tiếp theo lương và phụ cấp, Tính theo hệ số điều chỉnh hoặc Nhập trực tiếp giá nhân công.

Hiện nay để tính giá nhân công, đơn giá nhân công trong lập dự toán xây dựng công trình từ ngày 01/05/2016, Escon 15 đã cập nhật phương pháp tính giá nhân công theo Thông tư 05/2016/TT-BXD mới nhất của Bộ Xây Dựng.

* Tính giá ca máy:

– Cách tính giá nhân công lái máy hoàn toàn độc lập với cách tính giá nhân công giúp người dùng có thể điều chỉnh phù hợp với nơi lập dự toán công trình.

– Với các công trình xây dựng trước 01/05/2016, phần mềm Escon 15 sử dụng tính toán theo phương pháp bù giá ca máy, phân tích chi tiết bù giá nhân công máy và bù giá nhiên liệu để tổng hợp tính ra giá ca máy chính xác.

–  Phần mềm Escon 15 cho phép người sử dụng có thể lưu giá ca máy theo từng quý, năm.   

Hiện nay để tính giá ca máy, đơn giá ca máy trong lập dự toán xây dựng công trình từ ngày 01/05/2016. Phần mềm Escon 15 đã cập nhật phương pháp tính giá ca máy theo Thông tư 06/2016/TT-BXD mới nhất và áp dụng bộ Đơn giá ca máy theo Quyết định 1134/2015/QĐ-BXD.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn tính giá ca máy theo định mức 1134 trên phần mềm dự toán Escon 15.

* Tính cước vận chuyển linh hoạt:

– Tính toán cước vận chuyển chi tiết, đầy đủ bao gồm: cước vận chuyển cơ giới, cước thủ công, cước vận chuyển đường thủy và chi phí trung chuyển bảo quản hiện trường.

– Thực hiện tính cước vận chuyển linh hoạt theo loại phương tiện, cự ly tra cước, cấp đường và các chi phí theo bảng cước vận chuyển được công bố của từng địa phương (ngầm định lấy theo bảng cước 89/2000/QĐ-BVGCP).

* Tạo mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục, mẫu dự toán đấu thầu đặc thù theo từng địa phương:

Giúp tối ưu hóa những thao tác lặp đi lặp lại, không cần thiết trong quá trình lập dự toán công trình xây dựng, tạo mẫu chuyên dụng cho hồ sơ dự toán đấu thầu xây lắp.

* Thẩm tra đơn giá, khối lượng công tác:

Phần mềm Escon 15 thực hiện tự động thẩm tra các sai lệch về tên công tác, đơn giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, đơn giá ca máy, khối lượng công tác tính sai trong hồ sơ dự toán xây dựng công trình.

phan-mem-du-toan-tham-tra-don-gia-vat-lieu-don-gia-nhan-cong-gia-ca-mayThẩm tra đơn giá, khối lượng công tác trong phần mềm dự toán công trình.

* Tính năng Thẩm tra thông tin công trình xây dựng

Dự toán Escon 15 – Chức năng thẩm tra thông tin công trình xây dựng

* Chuyển đổi giữa các phương pháp lập dự toán công trình nhanh chóng, chính xác

* Thay đổi đơn vị công tác bằng những thao tác đơn giản, nhanh chóng, chính xác

* Lập dự toán phát sinh công trình.

* Thống kê, tổng hợp kinh phí theo từng giai đoạn.

phan-mem-du-toan-thanh-quyet-toan-hang-muc-cong-trinh-theo-giai-doanThanh quyết toán hạng mục công trình theo từng giai đoạn trong phần mềm dự toán xây dựng.

* Tính năng gộp định mức công tác dự toán.

*  Tính năng điều chỉnh giá hồ sơ dự thầu.

phan-mem-du-toan-Dieu-chinh-gia-dau-thau-cong-trinh-xay-dungPhần mềm dự toán xây dựng– Tự động điều chỉnh đơn giá vật tư theo giá hồ sơ dự thầu.

   >> Xem thêm Giới thiệu phiên bản mới Phần mềm dự toán Escon 15 giúp bạn khai thác các tính năng mới trong phần mềm dự toán công trình.

* Bạn có thể tìm hiểu những tính năng mới, những khả năng xử lý vượt trội của phần mềm dự toán Escon 15 bằng cách tải phần mềm dự toán công trình Escon 15 Free:

  –  Phiên bản phần mềm Dự toán Escon 15:   Tại đây

  –  Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán Escon 15:  Tại đây.

* Tin mới:  Áp dụng Quyết định 869/QĐ-UBND về Điều chỉnh giá nhân công 2018 trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Tp. Hà Nội.

   > Tổng hợp link download  Phần mềm  Etabs, SAP 2000, SAFE, CSiBridge.

   >  Phần mềm PLAXIS ứng dụng cho công tác đắp đập, thi công móng và công tác đào đất.